Hur arbetsgivare söker nya arbetstagare?

Arbetsgivaren väljer ofta det för honom eller henne enklaste och säkraste sättet att hitta en arbetstagare. Vid rekrytering utnyttjar arbetsgivare också sina egna nätverk för att få information om lämpliga arbetstagarkandidater. En betydande del av de nya arbetsplatserna är så kallade dolda arbetsplatser som tillsätts utan offentlig ansökan.

Företag har under de senaste åren rekryterat mest på följande sätt

  • direkta kontakter med tidigare anställda
  • direkta kontakter med personer som tidigare sökt jobb hos företaget
  • annons om ett ledigt jobb endast för den egna personalen.

Undersök olika rekryteringsvägar

Med hjälp av arbets- och näringstjänsternas arbetsförmedling tillsätts i synnerhet arbetsplatser inom social- och hälsovården samt offentliga tjänster. Företag som tillhandahåller offentliga tjänster och affärstjänster använder ofta sina egna webbsidor i rekryteringen och allt oftare får ett annat företag i uppgift att hitta en lämplig arbetstagare.

Behöver arbetsgivarna dina yrkesfärdigheter?

Finländarna uppskattar en bra utbildning – det är också arbetsgivarnas åsikt. Den viktigaste orsaken till att arbetsgivare inte har hittat lämpliga arbetstagare är att de sökande har bristfällig utbildning eller specialkompetens, som numera behövs i många arbetsuppgifter inom olika branscher.

Du kan också få en intressant arbetsplats genom utbildning eller arbetsprövning

Med hjälp av arbets- och näringsbyrån kan du uppdatera bristfälliga eller föråldrade kunskaper och färdigheter. Arbets- och näringsbyråerna ordnar också arbetskraftsutbildningar direkt för företagens behov. Arbets- och näringsbyrån och arbetsgivarna genomför tillsammans bland annat rekryteringsutbildningar. Efter att du har slutfört en sådan har du bättre möjligheter att sysselsätta dig.

Det lönar sig att studera som vuxen

  • Utbildningen hjälper dig att få nya uppgifter på arbetsplatsen eller hitta ett nytt jobb.
  • En yrkesutbildning påverkar också lönenivån: utbildningen hjälper dig att övergå till mer krävande uppgifter med högre lön.

Ta reda på mer om olika utbildnings- och arbetsprövningsmöjligheter hos din arbets- och näringsbyrå.

Lönesubvention ökar dina möjligheter till sysselsättning

Du kan också förbättra dina yrkesfärdigheter i ett lönesubventionerat arbete. Din arbets- och näringsbyrå beviljar arbetsgivaren lönesubvention, som underlättar sysselsättningen av en arbetslös arbetssökande. Innan stödet beviljas bedömer arbets- och näringsbyrån om stödet främjar sysselsättningen.

Anvisningar för kunder inom kommunförsöket med sysselsättning

Om du är kund inom det kommunala sysselsättningsförsöket bedömer din hemkommun om lönesubventionen främjar din sysselsättning. Din hemkommun kan bevilja arbetsgivaren lönesubvention som bidrar till att sysselsätta en arbetslös arbetssökande.

Tjänster för arbetssökande under kommunförsöken