Kontrollera om du har rätt kvalifikationer

För många arbetsuppgifter räcker det att din arbetsgivare anser att din examen och yrkesfärdighet är lämpliga för jobbet. Om det finns lagstadgade behörighetskrav för uppgiften behöver du ett beslut om erkännande av examen.

Till exempel för yrken inom hälsovården och undervisningen behövs ett beslut om erkännande av examen. På Utbildningsstyrelsens webbplats finns en förteckning över dessa yrken och vilka myndigheter som ansvarar för erkännandet av examen. En person som har avlagt en högskoleexamen utomlands behöver ett beslut även om han eller hon söker en tjänst eller uppgift för vilken det i lagstiftningen krävs en högskoleexamen eller en högskoleexamen av en viss nivå.

Inom vissa branscher  måste man ha ett pass eller kompetenskort. För att få dessa ska man avlägga kompetenstest för arbetslivet. Flera av korten är lagstadgade och ger dig rätt att utöva ett yrke. 

Innan du avlägger ett kompetenstest ska du normalt gå en kurs, som avslutas med kompetenstestet. Dessa test är i allmänhet avgiftsbelagda.