null Den nya samarbetslagen ökar dialogen mellan arbetsgivare och personal

Regeringen föreslår ny praxis för regelbunden dialog på arbetsplatsen som utvecklar relationerna mellan arbetsgivare och personal på lång sikt. Syftet med den reviderade samarbetslagen är också att förbättra personalens möjligheter att påverka och få information.

Den nya lagen om samarbete består av tre helheter:

  1. Fortlöpande dialog mellan arbetsgivare och personal
  2. Förhandlingar i omställningssituationer (omställningsförhandlingar)
  3. Personalrepresentant i företagets styrelse (företrädare för personalen)

Läs mer:

Den nya samarbetslagen ökar dialogen mellan arbetsgivare och personal (tem.fi)