null Det schweiziska forskningscentret CERN söker nordiska proffs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Är du intresserad av jobba på den Europeiska organisationen för kärnforskning, CERN i Geneve i Schweiz?

De erbjuder möjligheter för såväl högskolestuderande, nyutexaminerade, unga proffs som för personer med längre erfarenhet inom olika vetenskapsgrenar.

CERN söker nu speciellt sakkunniga från Norden till sitt växande team – kunde du vara en av dem?

Följ med sändningen i TE-live tisdagen den 7.9.2021 kl. 14.00, där representanter från CERN berättar om jobben och om hur det är att jobba på världens största och mest ansedda vetenskapliga forskningscentral. Diskussionen förs på engelska.

Du hittar mer information om sändningen på TE-lives webbplats där du kan följa med sändningen direkt eller se på inspelningen senare.

Job opportunities at CERN in Switzerland (te-live.fi)