null Försök ska uppmuntra ensamföretagare att anställa en första arbetstagare

Regeringen föreslår ett försök för att utreda vilka effekter rekryteringsstöd har på anställningen av en första utomstående arbetstagare i företag. I försöket utreds det om ett ekonomiskt stöd för lönekostnaderna sänker tröskeln för rekrytering. Målet är att främja företagens tillväxt och sysselsättningen. Avsikten är att försöket inleds den 1 mars 2022 och pågår till utgången av 2023.

Försöket är riktat till ensamföretagare och till företag där det endast arbetar personer som är i företagarställning.

Läs mer:

Försök ska uppmuntra ensamföretagare att anställa en första arbetstagare (tem.fi)