null I juli fanns det 322 600 arbetslösa arbetssökande

Vid arbets- och näringsbyråerna och inom ramen för kommunförsöken fanns det i slutet av juli sammanlagt 322 600 arbetslösa arbetssökande. Det är 64 900 färre än ett år tidigare, men 53 700 fler än för två år sedan i juli. Från föregående månad ökade antalet arbetslösa arbetssökande med 6 400.

I slutet av juli fanns det i hela landet 44 400 permitterade, vilket är 55 600 färre än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 32 400, vilket är 49 600 färre än i juli i fjol. Från och med juni minskade antalet permitterade på heltid med 1 700.

Under juli månad anmäldes 72 200 nya lediga jobb, det vill säga 25 800 fler än i juli i fjol. Allt som allt fanns det i juli 136 000 lediga jobb, vilket är 49 300 fler än för ett år sedan.

Läs mer

I juli 322 600 arbetslösa arbetssökande (temtyollisyyskatsaus.fi)