null Ministerarbetsgruppen: Största delen av TE-tjänsterna till kommunerna

Arbetsgruppen för främjande av sysselsättningen har i dag meddelat att största delen av tjänsterna som TE-byråerna sköter kommer att överflyttas till kommunerna år 2024.

Arbetsgruppen ska under hösten meddela närmare om tjänsterna som överflyttas.

Läs mer i pressmeddelandet 28.9.2021 (tem.fi, på finska)