null Regeringen föreslår att företagarnas temporära rätt till arbetsmarknadsstöd ska fortsätta till slutet av november

Bilverkstad.

Enligt de gällande bestämmelserna kan företagare få arbetsmarknadsstöd på grund av coronapandemins effekter till slutet av september. Regeringen lämnade den 9 september 2021 en proposition till riksdagen med förslag till förlängning av giltighetstiden för de temporära bestämmelserna och föreslår att rätten till arbetsmarknadsstöd ska fortsätta på dessa villkor till den 30 november 2021.

Villkor för att få arbetsmarknadsstöd är att coronapandemin orsakat att företagarens arbete på heltid har upphört eller inkomsten av företagsverksamheten är mindre än 1 089,67 euro per månad för varje person som deltar i arbetet som företagare. Arbetsmarknadsstödet gäller alla företagare oberoende av om de bedriver företagsverksamhet som enskilda näringsidkare eller i bolagsform.

Läs mer:

Regeringens proposition: Företagarnas temporära rätt till arbetsmarknadsstöd fortsätter till slutet av november, 9.9.2021 (tem.fi)