null TE-tjänster riktade till partiellt arbetsföra utvecklas i samarbete med föreningar

Lönn.

På olika håll i Finland pågår åtta försök där arbets- och näringsbyråerna utvecklar speciellt rekryteringstjänsterna så att de bättre än för närvarande motsvarar partiellt arbetsföra arbetstagares behov. Dessa pilotförsök med arbets- och näringstjänster för partiellt arbetsföra genomförs i samarbete med organisationer.

Torsdagen den 9 september intensifieras samarbetet ytterligare vid ett möte, där företrädare för organisationer runtom i Finland ges möjlighet att nätverka med dem som ansvarar för pilotförsöken. Målet med nätverksmötet är att finna mer pragmatiska och bestående samarbetsformer.

I pilotförsöken utvecklas sådana arbets- och näringstjänster och servicehelheter som bäst stöder de partiellt arbetsföras arbetsförmåga. Organisationerna har mycket kunnande i synnerhet när det gäller att sysselsätta partiellt arbetsföra. Man vill i högre grad dra nytta av denna kompetens i arbets- och näringstjänsterna.

Läs mer:

Arbets- och näringstjänster för partiellt arbetsföra utvecklas i samarbete med organisationer, 9.9.2021 (tem.fi)