null Webbtjänsten Your Europe är en ingång till EU:s inre marknad

Fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och människor är en av Europeiska unionens centrala principer. EU-medborgare och företag är dock inte alltid medvetna om sina rättigheter på EU:s inre marknad.

Den nu förnyade tjänsten Your Europe tillhandahåller på ett täckande sätt praktisk grundläggande information både nationellt och på EU-nivå för EU-medborgare och företag. Målet är att medborgarna och företagen lättare ska hitta information och på så sätt bättre kunna utnyttja sina rättigheter på den inre marknaden. Informationen och tjänsterna finns nu på en adress i webbtjänsten Your Europe.

I fortsättningen är det också möjligt att få tillgång till många myndigheters e-tjänster via webbtjänsten Your Europe.

Läs mer:

Webbtjänsten Your Europe är en ingång till EU:s inre marknad (tem.fi)