Telefonservice för personkunder

0295 025 510

mån-fre kl. 9.00–16.15.

Via vår landsomfattande telefonservice får du hjälp med ärenden som berör TE-tjänster, sysselsättning, hur man går till väga när man söker till en utbildning, studiernas finansieringsmöjligheter samt information om hur våra webbtjänster fungerar. 

Vi hjälper även i frågor som berör arbetssökandes arbetskraftspolitiska förutsättningar om eventuell rätt till arbetslöshetsförmån, hur eventuella studier kan påverka rätten till arbetslöshetsförmån samt hur man går tillväga ifall man fått en utredningsbegäran från TE-byrån. Om du är du kund inom det kommunala sysselsättningsförsöket kan du också använda personkundens telefontjänst och Mina e-tjänster

Tjänster för arbetssökande under det kommunala sysselsättningsförsöket

Mellan kl. 11–13 kan det vara rusning till telefontjänsten.

Återuppringning

Vi betjänar våra kunder i den ordning som samtalen kommer. Ifall det är kö till servicen kan du välja att antingen vänta i kön eller så kan du mellan kl 9-14 bli erbjuden möjligheten att lämna ett ringbud.

Ifall du väljer att lämna ett ringbud, ringer vi upp dig en gång, under samma dag från ett telefonnummer som börjar med 0295. Ifall du erbjuds möjligheten att lämna ett ringbud, rekommenderar vi dig att välja det alternativet. När du ringer till oss får du alltid aktuell information om eventuella störningar i telefonservicen samt hur du ska gå till väga i så fall.

Frågor gällande utbildning/studier

Ifall du har frågor som gäller utbildning/studier, så kan du ringa telefonservicen för personkunder på numret 0295 025 510.

Webbtjänsten Mina e-tjänster tillgänglig 24/7

Du kan sköta så gott som alla dina ärenden i webbtjänsten Mina e-tjänster. Personkunder kan bl.a. anmäla sig som arbetssökande i tjänsten, ändra sina kontaktuppgifter, lämna en utredningsbegäran eller meddela om en ändring i jobbsökningssituationen.

Mina e-tjänster

Chatt

I tjänsten Mina e-tjänster finns en chatt-tjänst som är öppen vardagar mellan klockan 9-16. Chatten fungerar tillsvidare endast på finska.Det är inte möjligt att sköta personliga ärenden i chatten, de kan skötas i Mina e-tjänster eller via telefonservicen.