Så sköter du ärenden med oss

Mina e-tjänster kan fungera långsammare än normalt på grund av det stora antalet besökare.

Arbetsgivar- och företagskund

på din lokala arbets- och näringsbyrås webbplats hittar du anvisningar för hur du sköter dina ärenden

Lokala arbets- och näringstjänster

Personkund

du kan sköta dina ärenden med oss på många olika sätt. För mötet med en sakkunnig och eventuella intervjuer reserveras en tid för dig.

Anvisningar om hur du inleder din jobbsökning

På webben

I e-tjänsten Mina e-tjänster inleder du din jobbsökning och kontrollerar att din jobbsökning är i kraft.

  • Anmäler du dig som arbetslös arbetssökande
  • Svarar på frågor för att bedöma ditt servicebehov
  • Utarbetar en sysselsättningsplan i samarbete med arbets- och näringsbyrån och informerar om att planen fullföljs
  • Kan du kontrollera om du har halvfärdiga ärenden och uppgifter. Utför givna uppgifter inom utsatt tid.
  • Håller du dina kontaktuppgifter uppdaterade. Kontaktuppgifter uppdateras inte automatiskt.
  • Meddelar du om det sker förändringar i din jobbsökning: du blir arbetslös, du blir permitterad, du får förkortad arbetsvecka, du börjar arbeta eller studera, du inleder moderskapsledighet eller annan familjeledighet, du startar företagsverksamhet, du ska börja fullgöra beväringstjänst/civiltjänst eller du reser till annat EU-/EES-land eller Schweiz för att söka arbete, du blir sjukledig eller börjar avtjäna frihetsstraff.

Logga in i Mina e-tjänster med dina nätbankskoder, ett mobilcertifikat som du får av din telefonoperatör eller med ditt elektroniska identitetskort.

Per telefon

När arbets- och näringstjänsterna ringer dig, har detta oftast avtalats med dig i förväg. Telefonsamtalet kommer från ett nummer som börjar på 0295.

Ring till telefonservicen när du behöver hjälp med att använda webbtjänsterna eller information om TE-tjänsterna.

TE-telefonservice

På arbets- och näringsbyrån

Du behöver besöka arbets- och näringsbyrån allt mer sällan. Du avtalar ofta om besöket i förväg och det reserveras tid för ett samtal

Du kan besöka arbets- och näringsbyrån utan tidsbokning till exempel i följande situationer:

  • Du vill använda en självbetjäningsterminal.
  • Du vill träffa arbetsgivare vid rekryteringsevenemang.
  • Du inleder din jobbsökning, om du av någon anledning inte kan göra det på webben.

När du besöker TE-byrån, ta med legitimation: körkort, identitetskort beviljat av polisen, fotoförsett FPA-kort eller pass.

Arbets- och näringsbyråerna har öppet vardagar kl. 9–16. Vissa av arbets- och näringsbyråernas verksamhetsställen kan ha öppet bara några dagar i veckan eller vid andra tidpunkter. Kolla hur TE-byråns verksamhetsställen inom din egna region har öppet:

Lokala arbets- och näringstjänster

På samservicekontor

Utöver arbets- och näringstjänsternas verksamhetsställen kan du uträtta ärenden på samservicekontor. Där kan du använda våra webbtjänster och får instruktioner om hur de används.

Kolla på din egna TE-byrås webbplats var närmaste samservicekontor finns:

Kontaktuppgifter

Per post

Du kan skicka handlingar som vi behöver per post, när vi utreder ditt ärende.

Kontrollera postadressen för TE-byrån inom din egen region:

Lokala arbets- och näringstjänster

Per e-post

Kundrelationen till arbets- och näringsbyrån är sekretessbelagd information. Därför svarar vi med e-post endast på frågor av allmän natur. Vid behov kan arbets- och näringsbyrån svara med skyddad e-post på frågor som gäller kundrelationen. Om du behöver skicka sekretessbelagda meddelanden och bilagor till TE-byrån, men du har inte möjlighet att använda Mina e-tjäster, kan du skicka ditt meddelande genom att använda skyddad e-post.

Your Europe logo

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)