Lokala TE-byråer

Arbets- och näringsbyråernas kontaktuppgifter

För utbudet av arbets- och näringstjänster ansvarar 15 regionala arbets- och näringsbyråer (TE-byråer) som har ca 120 verksamhetsställen. Byråerna informerar om kontaktuppgifter, öppettider och lokala tjänster på sina egna webbsidor.

Kontaktuppgifter för kunder inom det kommunala sysselsättningsförsöket