Responsblankett

Med blanketten kan du ge respons om verksamheten och servicen på din TE-byrå.

Du kan inte sköta dina personliga ärenden via responsblanketten.

Du får svar på din respons om du lämnar dina kontaktuppgifter och väljer Jag vill ha svar på min respons i blanketten.

Personuppgifterna används endast för behandlingen och besvarandet av responsen. Av datasäkerhetsskäl ska konfidentiella uppgifter, t.ex. personbeteckning, inte skickas.

Du kommer väl ihåg att det är möjligt för dig att uträtta dina egna ärenden via tjänsten Mina e-tjänster. Här kan du bl.a. anmäla dig som arbetssökande, ändra dina kontaktuppgifter, lämna redogörelse, anmäla inledande av jobb, utbildning eller värnplikt, sjukledighet och moderskapsledighet.