Anmälningsanvisningar för EU- och EES-medborgare

Om du är medborgare i ett annat EU- eller EES-land och har nätbankskoder, mobilcertifikat eller ett chipförsett identitetskort kan du inleda din jobbsökning i Mina e-tjänster.

Gå noggrant igenom alla faser för att starta din jobbsökning. På basis av din anmälan ger arbets- och näringsbyrån ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om huruvida du har rätt till arbetslöshetsförmån. Anmäl dig som arbetssökande senast på din första arbetslöshetsdag. Du kan också anmäla dig innan arbetslösheten eller permitteringen börjar.

Du kan också anmäla dig efter att arbetslösheten eller permitteringen har börjat. Observera dock att du kan få arbetslöshetsförmån tidigast från och med anmälningsdagen.

Om du inte har möjlighet att identifiera dig på webben, följ då dessa anvisningar:

Anmälningsanvisningar om du inte kan anmäla dig i Mina e-tjänster

Hjälp med att anmäla dig får du alltid på TE-byrån och telefonservicen för personkunder.

Anmäl dig via Mina e-tjänster

Så här anmäler jag mig för EU och EES medborgare. 1. Anmäl dig som arbetssökande i E-tjänster. 2. Fyll noggrant i anmälningsblanketten. Detta påskyndar behandlingen av dit ärende. 3. Arbets och näringsbyrån kontaktar dig per telefon eller via brev för att göra upp en bedömning av servicebehovet och en sysselsättningplan. 4. Ansök om arbetslöshetsförmån hos FPA eller arbetslöshetskassan.

1. Logga in i Mina e-tjänster

Identifiera dig i vår e-tjänst med nätbankskod, mobilcertifikat eller chipförsett identitetskort.

2. Fyll i alla begärda uppgifter omsorgsfullt

Kontrollera att dina kontaktuppgifter är aktuella. Det är viktigt att arbets- och näringsbyrån kan kontakta dig vid behov.

Ange ändringar som du är medveten om, till exempel anställningsförhållanden eller studier som kommer att inledas inom tre månader. Ange dock endast ändringar som bekräftats.

Ange din arbetshistoria. Komplettera tidpunkterna och orsakerna för anställningsförhållandets upphörande. Nämn också din tidigare eller nuvarande företagsverksamhet i din arbetshistoria. Bristfälligt anmälda uppgifter kan behöva kontrolleras med en begäran om utredning eller per telefon, varvid behandlingen av ditt ärende förlängs.

Komplettera din utbildningshistoria och datumen då studierna avslutades. Ange även pågående studier för vilka du inte har något examens- eller skiljebetyg. Observera att efter anmälan kan du inte längre själv ändra de uppgifter om arbetshistoria eller utbildning som du gett.

Kom också ihåg att anmäla närståendevård eller sysselsättning i eget arbete (till exempel frilansarbeten). Använd fältet Tilläggsuppgifter vid behov.

Observera att du ska vara beredd att söka och ta emot heltidsarbete som motsvarar din arbetsförmåga för att få arbetslöshetsförmån eller integrationstjänster, såsom avgiftsfri utbildning i finska eller svenska som ordnas av arbets- och näringsbyrån.

Integrationstjänster för invandrare

Du ska meddela varifrån du ansöker om arbetslöshetsförmån. Om du hör till en arbetslöshetskassa och ditt arbetsvillkor uppfylls ansöker du om förmån ur kassan. I annat fall är FPA utbetalare. Arbets- och näringsbyrån ger ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om din rätt till arbetslöshetsförmån till den som betalar ut förmånen.

När du har skickat in anmälan får du en mottagningsbekräftelse med uppgifterna du skickat, jobbsökningens giltighet och anvisningar. Läs bekräftelsen noga. I mottagningsmeddelandet i Mina e-tjänster får du information om huruvida du är kund inom kommunförsöket.

Tjänster för arbetssökande under kommunförsöket för sysselsättning

Serviceexperterna hjälper dig vid behov genom Mina e-tjänsters chatt.

3. Arbets- och näringsbyrån kontaktar dig

Arbets- och näringsbyrån kontaktar dig för att göra upp en bedömning av servicebehovet och en sysselsättningsplan. De kontaktar dig per telefon eller brev. Kontrollera att dina kontaktuppgifter är uppdaterade via Mina e-tjänster. Bedömningen av servicebehovet och sysselsättningsplanen kan göras med dig antingen per telefon eller på arbets- och näringsbyrån.

Om du är kund inom kommunförsöket kontaktar din hemkommun dig i stället för arbets- och näringsbyrån och gör en bedömning av servicebehovet och en sysselsättningsplan tillsammans med dig. 

4. Ansök om arbetslöshetsförmån hos betalaren

Om du håller på att bli arbetslös, blir permitterad eller börjar arbeta en förkortad arbetsvecka, läs då mer på följande sida:

Om du blir arbetslös

Om du hör till en arbetslöshetskassa och ditt arbetsvillkor uppfylls, ansök då om arbetslöshetsförmån i den kassa där du är medlem. I annat fall ska du ansöka om arbetslöshetsförmån hos FPA. Arbets- och näringsbyrån meddelar dem om din rätt till utkomstskydd.

Utkomstskydd

Observera också följande

 • Vi strävar efter att behandla din anmälan inom 14 dygn.
 • Du behöver inte skicka några bilagor. Vi ber om bilagor, såsom examens- och arbetsintyg, vid behov.
 • Om ditt anställningsförhållande har upphört under prövotiden, på din egen begäran eller om du har blivit uppsagd skickar arbets- och näringsbyrån dig en begäran om utredning. Du informeras via Mina e-tjänster och per post eller sms.
 • Vid behov ber arbets- och näringsbyrån dig om mer information om studier eller företagsverksamhet med en begäran om utredning. Du meddelas via Mina e-tjänster och per post eller sms.
 • Om du är kund inom kommunförsöket ber din hemkommun dig vid behov om mer information med en begäran om utredning.
 • Svara på eventuella begäran om utredning i Mina e-tjänster för att påskynda behandlingen. Svarstiden är 14 dygn. Begäran om utredning behandlas senast 30 dagar efter ditt svar.
 • Du kan följa med hur din situation framskrider i Mina e-tjänster. Där hittar du också ditt utlåtande när det blir färdigt.
 • Vid behov kan du göra en kontaktbegäran till arbets- och näringsbyrån via Mina e-tjänster. Anmälningarna behandlas i den ordning de kommer in, så kontaktbegäran påskyndar inte behandlingen av ditt ärende.

Anmälningsanvisningar om du inte kan anmäla dig i Mina e-tjänster

Om du inte har nätbankskoder, mobilcertifikat eller ett chipförsett identitetskort kan du anmäla dig med webblanketten, per telefon eller på den lokala arbets- och näringsbyrån.

Du kan använda webblanketten utan identifikation ifall:

 1. Du inte tidigare har varit som kund på TE-byrån och
 2. har fyllt 16 år och
 3. inte kan logga in på Mina e-tjänster.

1. Anmälningsalternativ

Om du inte kan identifiera dig på Mina e-tjänster och inte varit tidigare som arbetssökande och har fyllt 16 år, kan du använda anmälningsblanketten på webben (obs. Fungerar inte med Internet Explorer)

Länk till blanketten (asiointipalvelu.ahtp.fi)

Om du tidigare varit kund hos arbets- och näringsbyrån eller är under 16 år kan du inte använda denna blankett. Använd då telefontjänsten eller anmäl dig personligen på TE-byrån för att anmäla dig.

Om du är ny arbetssökande och inte har möjlighet att fylla i webblanketten ska du besöka arbets- och näringsbyrån personligen. Ta med dig ett giltigt identitetsbevis.

2. Arbets- och näringsbyrån kontaktar dig

Arbets- och näringsbyrån kontaktar dig för att göra upp en bedömning av servicebehovet och en sysselsättningsplan. De kontaktar dig per telefon eller brev. Kontrollera att dina kontaktuppgifter är uppdaterade via Mina e-tjänster. Bedömningen av servicebehovet och sysselsättningsplanen kan göras med dig antingen per telefon eller på arbets- och näringsbyrån.

3. Ansök om arbetslöshetsförmån hos betalaren

Om du håller på att bli arbetslös, blir permitterad eller börjar arbeta en förkortad arbetsvecka, läs då mer på följande sida:

Om du blir arbetslös

Om du hör till en arbetslöshetskassa och ditt arbetsvillkor uppfylls, ansök då om arbetslöshetsförmån i den kassa där du är medlem. I annat fall ska du ansöka om arbetslöshetsförmån hos FPA. Arbets- och näringsbyrån meddelar dem om din rätt till utkomstskydd.

Utkomstskydd

Observera också följande

 • Vi strävar efter att behandla din anmälan inom 14 dygn.
 • Du behöver inte skicka några bilagor. Vi ber om bilagor, såsom examens- och arbetsintyg, vid behov.
 • Om ditt anställningsförhållande har upphört under prövotiden, på din egen begäran eller om du har blivit uppsagd skickar arbets- och näringsbyrån dig en begäran om utredning. Du informeras per post.
 • Vid behov ber arbets- och näringsbyrån dig om mer information om studier eller företagsverksamhet med en begäran om utredning. Du meddelas per post.
 • Du kan besvara begäran om utredning skriftligen. Svarstiden är 14 dygn. Begäran om utredning behandlas senast 30 dagar efter ditt svar.
 • Du får utlåtandet per post när det blir klart.

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)