Hjälp av sakkunniga utgående från din situation

Bedömning av servicebehovet

Ditt servicebehov bedöms när du anmäler dig som arbetssökande eller när du blir arbetslös, permitterad eller får förkortad arbetsvecka medan du är arbetssökande och inte vet om några förändringar i din jobbsökningssituation inom de närmaste 3 månaderna.

 • Om du är finsk medborgare sker bedömningen av servicebehovet i Mina e-tjänster, i annat fall på arbets- och näringsbyrån.
 • Följ anvisningarna i Mina e-tjänster. Om du inte besvarar frågorna för att bedöma ditt servicebehov inom utsatt tid, avbryts din jobbsökning.

De svar du ger vid bedömningen av servicebehovet är till hjälp när du utarbetar en sysselsättningsplan som stöd för din jobbsökning.

Sysselsättningsplan

Utgående från dina svar och faktorer som förutser sysselsättningsmöjligheterna bedömer vi vilken typ av tjänster du behöver.

Om du i samband med att du inleder din jobbsökning vet om och meddelar oss att din situation kommer att förändras under de närmaste tre månaderna, behöver du kanske inte någon individuell service hos vår sakkunniga.

Anvisningar för kunder inom det kommunala sysselsättningsförsöket 

Om du är kund inom det kommunala sysselsättningsförsöket gör din hemkommun en bedömning av servicebehovet för dig. Du får information om huruvida du är kund i det kommunala sysselsättningsförsöket när du anmäler dig som arbetssökande. Som kund inom det kommunala sysselsättningsförsöket får du hjälp med att hitta sysselsättning av din hemkommun i stället för av arbets- och näringsbyrån.

Tjänster för arbetssökande under det kommunala sysselsättningsförsöket

Arbetsförmedlings- och företagstjänsterna 

När du har arbetserfarenhet, tillräcklig yrkeskompetens och söker arbete som motsvarar din arbetserfarenhet i Finland eller i EU-länder hjälper arbetsförmedlings- och företagstjänsterna dig.

Det kan hända att du behöver

 • råd för jobbsökningen
 • hjälp med att starta företag
 • stöd för att klarlägga din yrkesskicklighet och kompetens

Tjänsterna för kompetensutveckling

Tjänsterna för kompetensutveckling ger dig information, när du behöver ytterligare utbildning och mer kompetens för att du ska kunna få sysselsättning. Linjen ger också hjälp, när du har planer på att byta yrke eller bransch.

Det kan hända att du behöver

 • yrkes- och karriärvägledning
 • yrkesutbildning
 • lönesubventionerat arbete
 • utbildnings- eller arbetsprövning eller karriärträning

Tjänsterna för stödd sysselsättning 

Tjänsterna för stödd sysselsättning ger hjälp, när du utöver arbets- och näringstjänsterna behöver till exempel hälsovårdstjänster. Du får individuellt stöd för att hantera kraven eller spelreglerna i arbetslivet eller för att kunna agera i en arbetsgemenskap.

Det kan hända att du behöver

 • tjänster av arbetstränare
 • arbetsprövning
 • lönesubventionerat arbete
 • arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte.