Material på samiska

Be-bálvalusat.fi –siiddut leat ollašuhtton suomagillii, ruoŧagillii ja eaŋgalsgillii.
Te-palvelut.fi -šiijđoh láá olášuttum suomâkielân, ruotâkielân já eŋgâlâškielân.
Te-palvelut.fi –seiddõs lij čõõđtum lääʹddǩiõlle, ruõššǩiõʹlle da eŋŋlõsǩiõʹlle.
Te-tjanster.fi –webbplatsen finns på svenska, finska och engelska.

Dál  čuovvovaš BE-bálvalusaid dieđihančállosat leat fidnemis sámegillii:
Táál čuávuviih TE-palvâlusâi tieđettemčáluseh láá finnimnáál sämikielân:
Tän pooddâst pueʹtti TE-kääzzkõõzzi brosyyr liâ vuäǯǯamnalla säämas:
För närvarande har TE-tjänster gett ut följande broschyrer på samiska:

BE-doaimmahaga sámegielat áššiiddikšunrávvagat:
TE-toimâttuv sämikielâliih ášástâllâmravvuuh:
TE-konttâr sääʹmǩiõllsaž äʹššeemvuäʹppõõzz liâ:
Så här sköter du dina ärenden med arbets- och näringsbyrån på samiska:

På andra webbplatser

Fpa:s webbsidor på samiska (kela.fi)