TE-telefonservice

Om du är du kund inom det kommunala sysselsättningsförsöket kan du också använda arbets- och näringsbyråns telefontjänster. 

Hur kan vi hjälpa?

Vad kostar det att ringa?

Samtalsavgifter

Distansservice via en videoförbindelse

Kolla hur du ska gå till väga

Vi samlar in respons

Vi samlar in respons om vår service av slumpmässigt utvalda kunder som ringer till TE- och FöretagsFinlands-telefontjänster.

Efter samtalet skickar vi en kort enkät som består av två frågor. Det är lätt och avgiftsfritt för kunden att svara på enkäten.

Enligt den enkät som gjordes 2020 gav kunderna (antalet svar 13 356) det allmänna vitsordet 4,5 (skalan 1-5), Resultaten utnyttjas i utvecklandet av servicen.