Karriärvägledning

0295 020 720

Måndag och Torsdag kl. 12.00-16.00.

Karriärvägledning är arbets- och näringstjänsternas riksomfattande telefon- och videotjänst, där du kan få vägledning av en psykolog i frågor som berör yrkesval och ändringar i karriären. Vägledning ges utan tidsbeställning eller med tidsbeställning.

Stöd för utbildnings- och karriärlösningar

Tidsbokning

Boka tid för telefon- eller videovägledning med en psykolog.

Tidsbokning

Kontrollera de tekniska kraven för videovägledningen innan du bokar tid.

Distansservice via en videoförbindelse

Boka tid till arbets- och näringsbyråns psykolog via den egna TE-byrån

Mera info om hur du ska gå till väga för att boka tid hittar du på TE-byråernas egna sidor genom att klicka på Asioi meillä/Vår kundservice

Arbets- och näringsbyråer

Det går inte att reservera tid till TE-byrån via den riksomfattande karriärvägledningen.

Om du är du kund inom det kommunala sysselsättningsförsöket kan du också använda karriärhandledningens telefontjänst. Om du vill kan du boka tid till en karriärvägledningspsykolog genom att kontakta din hemkommun. 

Tjänster för arbetssökande under det kommunala sysselsättningsförsöket