Karriärvägledning

Karriärvägledning är arbets- och näringstjänsternas riksomfattande tjänst, där du kan få vägledning av en psykolog via telefon, video eller skriftligt i frågor som berör yrkesval och ändringar i karriären. Vägledningen är individuellt, kostnadsfritt och förtroligt. Ofta hjälper redan ett samtal framåt men vid behov kan du få upp till tre vägledningar via telefon eller Teams. Den skriftliga vägledningen kan dröja ca. tre månader.

Vägledningen utgår från dina egna önskemål, mål och förutsättningar samt möjligheterna de olika branscherna erbjuder. Först intervjuar psykologen dig, sedan resoneras de olika alternativen och synvinklarna i situationen. Psykologen fattar inte beslut för dig. Vägledningen kan innehålla mellanuppgifter.

Att börja tjänsten

Du kan söka yrkesvägledning från din lokala TE-byrå, kommunen eller från den riksomfattande tjänsten.

Mer information om hur du ska gå till väga för att boka tid hittar du på TE-byråernas egna sidor:

Lokala psykologtjänster på TE-byråerna

Om du är du kund inom det kommunala sysselsättningsförsöket kan du boka tid till en karriärvägledningspsykolog genom att kontakta din hemkommun.

Tjänster för arbetssökande under det kommunala sysselsättningsförsöket

Om du byter yrke på grund av hälsoskäl, får du yrkesvägledning hos arbetspensionsanstalten eller FPA.

Riksomfattande yrkesvägledning

Utan tidsbeställning:

Om du vill så kan du kan diskutera med en psykolog utan tidsbeställning. En vägledning dröjer 45 minuter. Vi betjänar på måndagar och torsdagar kl. 12-16 tfn. 0295 020 720. Servicen är på finska.

Med tidsbeställning:

Du kan boka tid för telefon-, video- eller skriftlig vägledning med en psykolog. De lediga tiderna syns i kalendern. Om du inte ser lediga tider, återkom senare.

Tidsbokning

Kontrollera de tekniska kraven för videovägledningen innan du bokar tid.

Distansservice via en videoförbindelse

Instruktioner till skriftlig vägledning på nätet ser du på tjänstens webbsidor. Psykologen skickar dig en inbjudan till tjänsten.

Näthandledning (ohjaustaverkossa.fi)