Telefontjänst för arbetsgivar- och företagskunder

Personal och företagsverksamhet

Arbets- och näringsbyråerna betjänar arbetsgivare och företagskunder per telefon. Kontakta TE-byrån inom din egen region då du behöver rådgivning eller hjälp i ärenden som berör

 • rekrytering av personal, personalutveckling eller personalomställningar
 • etablering av företagsverksamheten

Arbetsgivar- och företagskundernas telefontjänster betjänar också i områden som ingår i kommunförsöket för sysselsättning. 

TE-byråns kontaktuppgifter

Ansökan om uppehållstillstånd

Handläggningen av ansökningar om uppehållstillstånd för arbetstagare har koncentrerats till tre särskilda arbetstillståndsenheter. Kontakta den TE-byrå inom din region som har hand om handläggningen av arbetstillstånd.

Handläggning av ärenden och kontaktuppgifter

Du kommer väl ihåg att webbtjänsterna är tillgängliga 24/7

E-tjänster för företag och arbetsgivare

Företagsfinlands telefontjänst

Allmän rådgivning för dem som tänker starta ett företag samt för arbetsgivare och företagare

 • 0295 020 501
 • mån–fre kl. 9.00–16.15

Tag kontakt när du behöver

 • råd om att starta företag eller
 • information om offentliga tjänster för företag och arbetsgivare i samband med företagsverksamhet samt vägledning i användningen av elektroniska tjänster.

Hos oss kan du t.ex. fråga:  

 • Jag har planer på att starta företag, vad måste jag veta om företagsformer, beskattning, försäkring, social trygghet för företagare, handlingar i samband med grundandet, anmälningsmyndigheter/register, tillstånd för näringsverksamhet, firma?
 • Var får jag hjälp med att utvärdera affärsidén eller utarbeta en affärsplan?
 • Jag ska anställa en arbetstagare. Vad bör jag ta hänsyn till? Hur utannonserar jag ett ledigt jobb? Vilka skyldigheter har arbetsgivare? 
 • Var får man stöd för anställningen och utbildningen av arbetstagaren?
 • Var kan jag få finansiering för företagsverksamheten, för investeringar, utveckling, lönekostnader? Kan jag få startpeng?

Kösituationen i FöretagsFinlands telefontjänst

Telefonrådgivning då företaget hotas av betalningssvårigheter

 • 0295 024 881
 • på svenska torsdagar kl. 9–16

Kontakta experterna i Företagarens Ekonomihjälp då du behöver 

 • rådgivning i frågor som berör företagets ekonomiska problem och betalningssvårigheter.

Rådgivningen är kostnadsfri. Samtalspriset bestäms utgående från det avtal kunden uppgjort med sin operatör.