Telefonservice för personkunder på ryska

0295 020 715

mån–fre kl. 9.00–16.15.

Vägledning i frågor som berör TE-tjänster samt i användningen av elektroniska tjänster

  • Info om integrationstjänster, sysselsättning samt ärenden som berör uppehållsfrågor
  • Info om utbildning och utkomstskydd för arbetslösa

Rekrytering av arbetskraft samt tolknings- och översättningstjänster ingår inte i telefontjänsternas serviceutbud.

Samtalspriset bestäms utgående från det avtal kunden uppgjort med sin operatör.

Vi betjänar våra kunder i den ordning som samtalen kommer. Om det är kö till tjänsten, kan du stå kvar i telefonkön eller lämna ett ringbud. Ringbud kan lämnas mellan kl. 9-14. Vi ringer upp dej, en gång, i allmänhet inom en timme, från ett tel.nummer som börjar med 0295.


Русскоязычная телефонная служба для индивидуальных клиентов

пон-пят 9.00–16.15,  0295 020 715

Консультации об услугах службы занятости и сетевых видах услуг

  • Информация об услугах по поддержке интеграции иммигрантов, трудоустройстве, а также о разрешениях на пребывание и работу
  • Информация об обучении и социальной защите на период безработицы

Pекрутинг рабочей силы и переводческие услуги не входят в обязанности телефонной службы.

Услуги связи по тарифам оператора.

Прием звонков на линию осуществляется в порядке очереди. Если на линии очередь, вы можете оставаться ожидать на линии либо оставить просьбу перезвонить. Просьбу перезвонить возможно оставить в период времени с 9.00 до 14.00. Служба перезванивает клиенту примерно в течение часа с номера, начальные цифры которого 0295.

Kösituationen i den ryskspråkiga telefontjänsten - Очередь в режиме реального времени