Kom med som tjänsteproducent i EURES-nätverket

EURES (European Employment Services) är en rekryterings- och arbetsförmedlingstjänst som täcker EU /EES-länderna. EURES-nätverket som koordineras av kommissionen, erbjuder:  

I Finland koordineras EURES-tjänsten av arbets- och näringsministeriet, och tjänsten erbjuds redan av TE byråernas

Nu söker vi efter nya aktörer

Nya aktörer bjuds in till EURES-nätverket, för att erbjuda tjänster för internationell rekrytering och arbetsförmedling. Deltagarna kan också vara aktörer som producerar tjänster för annan internationell rörlighet.

De nya tjänsteproducenterna finansierar sina verksamheter baserat på marknaden. För EURES-tjänsterna är det tillåtet att ta betalt från arbetsgivaren men inte från den arbetssökande.

Hur hjälper EURES företag och arbetsgivare?  

Hur hjälper EURES arbetssökande?  

Varför gå med som tjänsteproducent i EURES-nätverket?  

Vad är stödtjänster för arbetsgivare?  
Vad är stödtjänster för arbetssökande? 

Hur uppföljs EURES-nätverkets verksamhet?  

Hur sköts den tekniska delen? Anslutning till EURES-portalen och -nätverket  

Hur görs ansökan till nätverket?  

Ytterligare information

Hur hjälper EURES företag och arbetsgivare?

EURES-Finland hjälper till att hitta internationella talanger för företag och arbetsgivare.

Den anpassade EURES-tjänsten innefattar: uppstart av behovsbedömning och rekrytering, stöd för arbetsgivaren under hela rekryteringsprocessen samt information och vägledning för löntagare från utlandet.

Rekryteringen kan riktas till utvalda länder, där det aktuella landets EURES-nätverk finns som stöd.

EURES-portalen och ländernas nationella webbplatser för arbetsförmedling kan användas även vid marknadsföring av enskilda lediga tjänster.

EURES-rekryteringstjänst är en tjänst som utgår arbetsgivarnas behov. EURES Finland anordnar årligen flera webbrekryteringsevent i Finland. Företag och arbetsgivare i Finland kan även deltaga i event som anordnas av andra länder och vice versa.

Hur hjälper EURES arbetssökande?

Information om arbetssökning i andra EU-/EES-länder

I EURES-portalen finns utöver databasen med arbetstillfällen information om arbete och boende i varje land:

EURES-portalen (europa.eu)

När arbetsgivarna i EU-/EES-länderna letar efter arbetstagare från Finland, publiceras platsannonserna även på TE-tjänsternas sida.

Lediga jobb

EURES anordnar rekryteringsevent för EU-/EES-ländernas arbetsgivare i Finland: medarbetare till nöjespark i Frankrike, lärare i Sverige, fritidsledare i Spanien och säsongsarbetare i Tyskland.

Varför gå med som tjänsteproducent i EURES-nätverket?

De nya aktörerna kan:

 • använda sig av EURES-portalens lediga tjänster i den egna verksamheten för de egna målgrupperna av sökande;
 • erbjuda en internationell rekryteringstjänst för de egna målgrupperna av arbetsgivare genom att nyttja EURES-nätverket, EURES webbrekryteringsevent samt de uppgifter om sökande som finns i EURES-portalen;
 • erbjuda andra tjänster i samband med rekryteringen: boendetjänster, utbildningar och förberedelser för arbetsgivare och arbetssökande.

Deltagande aktörer använder EURES varumärke och kommunikationsprofil när de är verksamma i nätverket.

EURES-aktörerna för med sig till nätverket:

 • tillgängliga arbetstillfällen som är betydelsefulla för den internationell rekryteringen
 • tillgängliga arbetsansökningar och meritlistor som är betydelsefulla för den internationella rekryteringen
 • erbjuder EURES-stödtjänster till arbetssökande och arbetsgivare enligt vilka verksamheten riktar sig mot.

EURES-aktörerna utser en eller flera kontaktställen för arbetstagarnas och arbetsgivarnas tjänster. Aktörernas uppgifter publiceras i EURES-portalen.

Vad är stödtjänster för arbetsgivare?

EURES-aktörernas stödtjänster kan innehålla en del eller allt av följande:  

 • information och rådgivning om rekrytering i andra EU-/EES-länder  
 • information om regler för rekrytering från en annan medlemsstat eller vägledning till informationens källa
 • information, hjälp och individuell vägledning vid skapandet av en arbetsplatsannons
 • rekryteringstjänst
 • övriga tjänster, så som utbildning, förberedelser och omställningstjänster.

EURES-stödtjänsterna som erbjuds för arbetsgivare kan vara avgiftsbelagda.

Vad är stödtjänster för arbetssökande?

EURES-aktörernas stödtjänster kan innehålla:  

 • information och vägledning om arbetstillfällena
 • information om det aktuella landets levnads- och arbetsförhållanden eller vägledning till informationens källa.
 • hjälp vid skapandet av arbetsansökan och meritlista
 • stöd med att hitta passande arbetstillfällen
 • tjänster efter rekryteringen.

EURES-tjänsterna är kostnadsfria för arbetssökande.

Hur uppföljs EURES-nätverkets verksamhet?

Varje aktör utfärdar en allmän verksamhetsplan samt en rapport i slutet av perioden.

Uppgifter om verksamheten, ändringar samt genomförda aktiviteter skickas enligt överenskommelse till arbets- och näringsministeriet.

Finlands EURES-nätverk fungerar som koordinerat samarbete, och det anordnas utbildningar för Finlands och andra länders EURES-nätverk.

Hur sköts den tekniska delen? Anslutning till EURES-portalen och -nätverket

Förberedelserna har en koordinerad kanal via vilken uppgifter för EURES-aktörernas lediga arbetstillfällen och arbetssökandes profiler överförs från Finland till EURES-portalen och via vilken portalens lediga tjänster kan tas i bruk i det egna systemet.

Finland tar i bruk en teknisk infrastruktur, som är ansluten till EURES-portalen och dit medlemmar och samarbetspartners kan överföra sina uppgifter.

De aktörer som deltar i den koordinerade och skyddade överföringen av uppgifter om lediga arbetstillfällen och de arbetssökandes profiler till EURES-portalen, grundar en teknisk infrastruktur, som behövs för att gå med i den koordinerade kanal, som erbjuds i det egna landet.

Hur görs ansökan till nätverket?

Ansökan till att bli tjänsteleverantör i EURES-nätverket kan göras genom att fylla i följande blankett:

Ansökan till Euresnätverket (suomi.fi)

Ansökan är löpande samt kostnadsfri. Hanteringstiden för ansökan är i genomsnitt 2 veckor.

Ytterligare information:

Laura Perheentupa, arbets- och näringsministeriet (laura.perheentupa@tem.fi, tfn 050 396 1026): interna frågor om ansökan till EURES-nätverket