Inkomstregistret

Inkomstregistret är en nationell elektronisk databas som innehåller omfattande och aktuell information om löner, pensioner och förmåner på individnivå. Inkomstregistret togs i bruk i etapper fr.o.m. 1.1.2019. 

Tilläggsuppgifter om inkomstregistret och dess fördelar

Inkomstregistret (vero.fi)

Inkomstregistrets inkomstuppgifter utnyttjas vid betalning av lönesubvention och startpeng

Inkomstregistrets inkomst- och frånvarouppgifter utnyttjas från 1.1.2020 vid betalning av lönesubvention och startpeng.

Ytterligare information om inkomstregistrets fördelar och användning vid utbetalning (keha-keskus.fi) 

Inkomstregistrets inverkan på ansökan om inkomstrelaterad dagpenning

Från och med början av år 2020 får arbetslöshetskassorna löneuppgifter ur inkomstregistret, vilket innbär att  man i fortsättningen inte behöver bifoga så mycket uppgifter som tidigare till ansökan om inkomstrelaterad dagpenning.

Arbetsgivarna har meddelat till inkomstregistret uppgifter om betalda löner fr.o.m. början av år 2019. Arbetslöshetskassorna får tillgång till dessa löneuppgifter från och med årsskiftet.

I och med inkomstregistret hämtar arbetslöshetskassorna löneuppgifterna för en medlem som ansöker om arbetslöshetsskydd i första hand ur inkomstregistret. Detta innebär att arbetsgivaren i de flesta fall inte längre behöver fylla i ett skilt löneintyg då en person blir arbetslös. Arbetslöshetskassan använder löneuppgifterna till att räkna ut dagpenningens storlek och för att undersöka rätten till dagpenning.

Man kommer även i framtiden att be om skilda löne- eller anställningsuppgifter, då nödvändiga uppgifter inte ifyllts i inkomstregistret samt då uppgifterna i inkomstregistret inte är tillräckliga för behandling av en ansökan om dagpenning.

Mer info

Näin tulorekisteri vaikuttaa ansiopäivärahan hakemiseen (tyj.fi) (på finska) 

Du använder väl redan den händiga tjänsten Mina e-tjänster på nätet?

För att du i framtiden ska få mesta nyttan av inkomstregistret ska du börja använda Mina e-tjänster senast nu.  Det är lätt att använda tjänster på nätet just då när det passar dig.