Kombinering av samanskaffningsutbildning med annan utveckling av företaget

Det är möjligt att kombinera närings-, trafik- och miljöcentralens (NTM-centralen) utvecklings- och finansieringstjänster avsedda för små och medelstora företag med samanskaffningsutbildning. Det görs separat ansökan om tjänster eller finansiering.

NTM-centralen erbjuder finansiering för företagets tillväxt, utveckling, internationalisering och export. Finansiering beviljas enligt prövning och dess storlek varierar efter projektets art.

Företagsutvecklingstjänsterna är analys-, konsulterings- och utbildningstjänster som NTM-centralen erbjuder. Genom tjänsterna stöds små och medelstora företags tillväxt, förnyelse, internationalisering samt sysselsättningen. Tjänsterna genomförs av tjänsteleverantörer som konkurrensutsatts på riksomfattande nivå.