TE-live – interaktiv rekrytering

TE-live är en TE-tjänst där vi producerar direktsändningar om lediga arbetsplatser, olika teman i arbetslivet och utbildningsmöjligheter. Med hjälp av TE-live är det lätt att synliggöra arbetsplatser genom öppen och inspirerande kommunikation. TE-live används också i marknadsföringen av TE-byråns egna tjänster.

Håll koll på jobbsökningssituationen

Om du endast kan förlita dig på en traditionell arbetsplatsannons, kan många saker förbli gissningar. Även om du kan fråga en representant för arbetsgivaren om arbetsplatsen är det inte nödvändigtvis lätt att till exempel per telefon ställa alla frågor som du funderar på, än mindre få tillräckliga svar på dem. Det kan också vara svårt att på förhand skapa sig en bild av den kultur som råder på arbetsplatsen, företagets värderingar eller till exempel hurdana de kommande kollegorna är.

När du följer sändningen på nätet kan du anonymt ställa frågor du har om arbetsplatsen och ansökningsprocessen. Vår programledare tar upp den fråga du ställer via chatten till diskussion. Dessutom hör du svaren också på andra arbetssökandes frågor som du kanske inte själv kommit på att fråga.

Utgående från diskussionen får du en bild både av arbetsgivaren och den plats du söker så att du vet om den lediga platsen motsvarar just dina önskemål och styrkor. Detta underlättar ansökningsprocessen och förberedelserna inför en eventuell intervju, eftersom du inte behöver gissa hurdan erfarenhet och vilka egenskaper arbetsgivaren värdesätter eller om en viss begränsning utgör ett hinder för att utföra arbetet.

Du kan följa med livesändningar på Facebook, YouTube och webbplatsen TE-live.
Om du inte kan delta i livesändningen kan du titta på inspelningen i efterhand och även om den egentliga rekryteringen redan har avslutats kan du utnyttja inspelningen av en sändning för att göra en öppen ansökan. Ingen arbetsgivare tar illa upp av att en motiverad sökande som är insatt i sin sak tar kontakt.

Att delta i ett rekryteringstillfälle via TE-live är en utmärkt möjlighet att visa sitt intresse och egen aktivitet för arbetsgivaren.

Effektiv rekrytering

I en TE-live-sändning kan du mer omfattande än i en platsannons berätta om vad er organisation erbjuder som arbetsplats och varför det lönar sig att söka jobb hos er. De sökande kan på förhand bekanta sig med det lediga jobbet, vilket innebär att du kan få bättre ansökningar av just dem som är intresserade av uppgiften och som sannolikt är lämpliga för den.

Under sändningen har tittarna tillgång till en chatt, via vilken de kan skicka frågor om det lediga jobbet. Programledaren tar upp de frågor som ställs via chatten till diskussion, så de sökande får svar på frågor de funderar på redan i ett tidigt skede och på så sätt sparar även du som arbetsgivare tid och besvär under den egentliga ansökningstiden. Dessutom kan du utnyttja intervjutillfället effektivare då sökandena redan fått svar på många av sina frågor och därmed har kunnat förbereda sig bättre.

Med hjälp av distansförbindelsen kan du ansluta dig till vår livesändning till exempel på arbetsplatsen eller på hemmakontoret.

Livesändningen sparas i vårt videobibliotek. En arbetssökande som bläddrar i videobiblioteket kan på basis av inspelningen bli intresserad av att söka till er, även om ni inte just då har en öppen rekrytering på gång.