Tillgänglighetsutlåtande för webbtjänsten te-tjänster.fi

Det här tillgänglighetsutlåtandet gäller webbtjänsten www.te-tjänster.fi och har uppdaterats 25.1.2021. Webbplatsen omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, som kräver att offentliga sektorns webbplatser ska vara tillgängliga.

Vi har själva utvärderat tillgängligheten av tjänsten.

Webbplatsens tillgänglighetsstatus

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

Icke-tillgängligt innehåll

1. Omfattas inte av lagstiftningen

 • innehåll från användare eller andra externa parter som inte produceras, finansieras eller övervakas av oss
 • kontorspaketfiler (t.ex. doc, pdf, odt) som publicerats före 23.9.2018
 • webbinnehåll som arkiverats före 23.9.2019, som till exempel nyheter och meddelanden
 • direktsända video- eller ljuduppspelningar som inte är avsedda att sparas eller publiceras på nytt
 • video- eller ljudupptagningar som publicerats före 23.9.2020

Innehåll som inte omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster kan vid behov efterfrågas per e-post på adressen te@verkkopalvelut.zendesk.com.

2. Oproportionell börda

Webbplatsen förnyas som bäst och en ny fullt tillgänglig version publiceras i början av 2021. Därför har alla brister inte korrigerats på den nuvarande webbplatsen. Publiceringen av den nya versionen har fördröjts på grund av störningssituationen som orsakats av coronavirusepidemin. I punkt 3 specificeras de tillgänglighetsbrister som åberopas här och som kommer att rättas till i början av 2021.

3. Webbplatsen uppfyller ännu inte alla krav på tillgänglighet.

Möjlig att uppfatta: Etiketter saknas eller de är inte rätt fogade

Otillgängligt innehåll och dess brister

Sökfältet saknar etikett. Blanketternas etiketter har inte fogats korrekt till blankettfälten.  

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

1.1.1 Innehåll som inte är text

Möjlig att uppfatta: Mörkhetskontrasten mellan text och bakgrund är för liten

Otillgängligt innehåll och dess brister

Mörkhetskontrasten mellan text och bakgrund är för liten i det gröna området på sidans övre del, i platsannonserna på framsidan och i mellanrubrikerna på färgbotten samt i rubrikerna på färgbotten på de lokala sidorna.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

 • 1.4.3 Kontrast (minimum)

Möjlig att uppfatta: I texten har använts en färg som inte är tillgänglig

Otillgängligt innehåll och dess brister

I texten har använts en grön färg som inte är tillgänglig.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

 • 1.4.3 Kontrast (minimum)

Möjlig att uppfatta: Tom knapp

Otillgängligt innehåll och dess brister

På framsidan finns tomma knappar.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

1.1.1 Innehåll som inte är text

Möjlig att uppfatta: Alternativ text saknas

Otillgängligt innehåll och dess brister

Alternativa texter saknas i framsidans bildlänkar.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

1.1.1 Innehåll som inte är text

Hanterbar: Etiketter saknas eller de är inte rätt fogade

Otillgängligt innehåll och dess brister

Sökfältet saknar etikett. Blanketternas etiketter har inte fogats korrekt till blankettfälten.  

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

 • 2.4.6 Rubriker och ledtexter/etiketter

Hanterbar: Tom knapp

Otillgängligt innehåll och dess brister

På framsidan finns tomma knappar.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

 • 2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget)

Hanterbar: Alternativ text saknas

Otillgängligt innehåll och dess brister

Alternativa texter saknas i framsidans bildlänkar.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

 • 2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget)

Begriplig: Etiketter saknas eller de är inte rätt fogade

Otillgängligt innehåll och dess brister

Sökfältet saknar etikett. Blanketternas etiketter har inte fogats korrekt till blankettfälten.  

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

 • 3.3.2 Ledtexter/etiketter eller instruktioner

Begriplig: Språkmarkeringar saknas

Otillgängligt innehåll och dess brister

Sidorna saknar automatiska språkmarkeringar som bör läggas till i programkoden.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

 • 3.1.2 Språk för del av sida

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist på vår webbplats? Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den.  

 • te@verkkopalvelut.zendesk.com

Tillsynsmyndighet

Om du märker brister i tillgängligheten på webbplatsen, påtala först bristerna för oss som driver webbplatsen. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor 

På Regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbplats berättas noggrant hur anmälan kan göras och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonnummer växeln 0295 016 000


 

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra webbplatsens tillgänglighet

Vi har förbundit oss vid att förbättra tillgängligheten till digitala tjänster.

 

 

Tillbaka