TE-tjänster i coronasituationen

8.6.2020

Vi vill säkerställa våra kunders och experters säkerhet och därför betjänar våra experter i regel på distans med hjälp av elektroniska verktyg. Kontrollera först om ditt ärende redan har besvarats i Mina e-tjänster eller på vår webbplats, båda är tillgängliga på webben 24/7.

Sköt ärenden med oss

Bäst och snabbast kan du sköta ditt ärende genom att använda Mina e-tjänster

Du kan också uträtta ärenden per telefon. För att minimera rusningen ska du dock ringa telefontjänsten endast i brådskande situationer.  

Landsomfattande TE-telefonservice

Om du inte kan uträtta ärenden via våra elektroniska tjänster kan du vid behov använda skyddad e-post för att skicka konfidentiella meddelanden. Du måste ha en egen e-postadress till ditt förfogande. I tjänstens rullgardinsmeny kan du välja registratorskontoret vid önskat ämbetsverk som mottagare. Du kan också bifoga bilagor till meddelandet.

Sekretessbelagt meddelande (ingångssidan är på finska men du kan byta språk högst uppe till vänster)

Om du inte har möjlighet att uträtta ärenden elektroniskt eller per telefon, kan du även få blanketter från arbets- och näringsbyråerna som utskrifter.

Eftersom arbetsförmedlingen måste förbli funktionsduglig även under undantagsförhållanden stängs arbets- och näringsbyråerna inte helt. Fysiska besök begränsas dock på grund av den rådande situationen så att högst tio personer åt gången får vara i verksamhetsställets entréhall.   

Kunder med förkylningssymtom och kunder som anlänt från utlandet under de senaste två veckorna ombes att inte komma till entréhallen och i stället ringa telefontjänsten.  

Det finns skillnader mellan olika verksamhetsställen gällande både entréhallarnas öppettider och andra arrangemang som möjliggör fysiska besök. Du hittar anvisningar och kontaktuppgifter på arbets- och näringsbyråns webbplats.

Tillbaka