Tulorekisteri

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta, joka sisältää kattavat ja ajantasaiset palkka-, eläke- ja etuustiedot yksilötasolla. Tulorekisteri otettiin käyttöön vaiheittain 1.1.2019 alkaen. 
Lisätietoa tulorekisteristä ja sen hyödyistä 
tulorekisteri.fi

Palkka- ja etuusilmoittaminen siirtyy tulorekisteriin – muut ilmoituskanavat poistuvat käytöstä

Tulorekisteri yksinkertaistaa ja selkeyttää työnantajien ilmoittamisvelvollisuuksia. Palkka- ja etuustiedot ilmoitetaan tulorekisteriin vain yhden kerran, reaaliaikaisesti palkanmaksun yhteydessä. Tulorekisteristä tiedot ovat kaikkien niitä tarvitsevien toimijoiden käytettävissä.

Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin koskee kaikkia palkkatiedon maksajia heti 1.1.2019 alkaen ja kaikkia etuuden maksajia 1.1.2020 alkaen. Tulorekisterin käyttöönotto vaatii toimenpiteitä jokaiselta palkan- ja etuudenmaksajalta.

Huomaathan, että palkkatuen maksatushakemuksella palkkauskustannukset ilmoitetaan vielä vuoden 2019 ajan normaalisti

Lue lisää

KEHA-keskus ja ELY-keskus alkavat käyttää tulorekisterin tietoja 1.1.2020

Tiedote työnantajalle -palkkatuen maksatusta haettaessa palkkatiedot ilmoitetaan vielä vuoden 2019 ajan KEHA-keskukselle

Lisää aiheesta tulorekisteri.fi -sivuilla

Ilmoita palkkatiedot tulorekisteriin vuodesta 2019 alkaen 

Ilmoittamisen kanavat 

Yksityiskohtaiset tulorekisterin ohjeet 

Tietojen ilmoittaminen -verkkoseminaari

Tulorekisterin vaikutus ansiopäivärahan hakemiseen

Työttömyyskassat alkavat saada palkkatietoja tulorekisteristä 1.1.2020, jonka vuoksi ansiopäivärahahakemukseen ei tarvitse jatkossa liittää niin paljon tietoja, kun aiemmin.

Työnantajat ovat ilmoittaneet tulorekisteriin tiedot maksamistaan palkoista vuoden 2019 alusta alkaen. Työttömyyskassat alkavat saada nämä palkkatiedot käyttöönsä vuodenvaihteesta lähtien.

Tulorekisterin myötä työttömyyskassat noutavat työttömyysturvaa hakevan jäsenen palkkatiedot ensisijaisesti tulorekisteristä. Tämä tarkoittaa, että työnantajan ei useimmin enää tarvitse täyttää erillistä palkkatodistusta henkilön jäädessä työttömäksi. Palkkatietoja käytetään työttömyyskassassa ansiopäivärahan määrän laskemiseen ja päivärahaoikeuden tutkimiseen.

Erillisiä palkka- tai työsuhdetietoja pyydetään jatkossakin silloin, kun tulorekisteriin ei ole täytetty tarvittavia tietoja, ja silloin, kun tulorekisterin tiedot eivät henkilön tilanteessa riitä päivärahahakemuksen käsittelyyn.

Lue lisää
Näin tulorekisteri vaikuttaa ansiopäivärahan hakemiseen (tyj.fi)

Anna tiedot tulorekisteriin mahdollisimman kattavasti – jälkikäteen tehtävä työ vähenee

Ilmoittamalla tulorekisteriin myös täydentävät tiedot välittömästi palkanmaksun jälkeen, työnantajan ajassa taaksepäin tehtävät selvittelytyöt vähenevät. Täydentävät tiedot ovat tietoja, jotka nykyisin tulee antaa pyydettäessä. Nämä ovat esimerkiksi etuuksia myöntäville tiedon käyttäjille välttämättömiä tietoja etuuden myöntämisen tai maksamisen perusteeksi.

Tulorekisteriin ilmoitettavat pakolliset tiedot vastaavat Verohallinnolle, työeläkelaitoksille, tapaturmavakuuttajille ja Työttömyysvakuutusrahastolle vuosi-ilmoituksilla annettavia tietoja, jotka nykyisin annetaan ilman erillistä pyyntöä.
Kattavat tiedot ilmoittamalla työnantaja saa helposti yhdestä paikasta palkkalaskelmiin ja työtodistuksiin tarvittavat tiedot.

Tunnistautuminen ja valtuuttaminen 

Tulorekisterin käyttö vaatii sähköisen tunnistautumisen. Tulorekisterin eri asiointikanaviin tunnistaudutaan eri tavoin - teknisen rajapinnan ja sähköisen asiointipalvelun kautta.

Lue lisää tulorekisteri.fi -sivuilta

Tunnistautuminen tulorekisteriin 

Tulorekisterin sähköinen asiointipalvelu 

Yritys: valtuuta tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun käyttäjät

Tulorekisterin valtuuskoodit määrittelevät valtuuden sisällön 

Tunnistautuminen ja valtuudet -verkkoseminaari

Ilmoita palkkatiedot tulorekisteriin vuodesta 2019 alkaen 

Ilmoittamisen kanavat 

Yksityiskohtaiset tulorekisterin ohjeet 

Tietojen ilmoittaminen -verkkoseminaari

Asioithan jo vaivattomasti verkossa Oma asiointi -palvelussa?

Saadaksesi jatkossa täyden hyödyn myös tulorekisteristä siirry käyttämään sähköistä Oma asiointi -palvelua viimeistään nyt. Yrityksen ja työnantajan Oma asiointi -palvelu kokoaa yhteen kaikki yrityksille ja työnantajille tarkoitetut te-palvelut, jotka voi hoitaa verkossa. Verkossa asioit helposti juuri silloin kuin sinulle sopii.

Yrityksen ja työnantajan Oma asiointi -palvelu, esittelyvideo (YouTube)

 

Takaisin