Henkilöstöön ja yrittäjyyteen liittyvät koulutukset ja valmennukset

Yhdessä TE-palveluiden kanssa voit  kouluttautua itse tai tarjota työntekijöillesi koulutusta.

Tälle sivulle on listattu erilaiset koulutukset ja valmennukset, joita TE-palvelut voi järjestää yhdessä kanssasi. 

Uusien tai nykyisten työntekijöiden kouluttaminen

 • TäsmäKoulutus on yrityksen ja henkilöstön tarpeisiin räätälöityä ammatillista perus- tai lisäkoulutusta. Tavoitteena on, että koulutuksen suorittaneet opiskelijat sijoittuvat saman työnantajan palvelukseen.
  Täsmäkoulutus

 • MuutosKoulutuksella yritys voi kantaa vastuuta työntekijöidensä tulevaisuudesta, kun työt loppuvat ja yritys irtisanoo tuotannollisista tai taloudellisista syistä henkilöstöään. Koulutus soveltuu myös tilanteisiin, joissa henkilöstöä lomautetaan toistaiseksi ja paluu aiempaan työhön on epävarmaa
  Muutoskoulutus

 • Jos tarvitset uutta työvoimaa, kannattaa sinun myös tarkastaa meneillään olevat työvoimakoulutukset. Sieltä osallistujista voi löytyä tekijöitä sinun tarpeisiisi. Myös erilaisia lupakortteja ja pätevyyksiä voi suorittaa TE-palvelujen kautta työvoimakoulutuksena. Jos haluat palkata tekijän, jolta puuttuu lupa- tai pätevyyskortti, kannattaa olla yhteyksissä oman alueesi TE-palveluihin ja kysyä mahdollisuutta suorittaa kyseessä oleva lupa tai pätevyys. 
  Meneillään oleva työvoimakoulutus 
  Paikalliset TE-palvelut

 • Rekrykoulutus on hyvä vaihtoehto, jos et löydä työnantajana ammattitaitoisia työntekijöitä eikä alan osaajia valmistu lähiaikoina.
  RekryKoulutus

 • Oppisopimuskoulutuksessa saat työntekijän, joka suorittaa samalla ammatillista tutkintoa tai sen osia.
  Kouluta oppisopimuksella
  Oppisopimuskoulutus

 • Lisätietoja koulutuksista saat myös henkilöstön kehittäminen ja muutostilanteet - osiosta. 
  Henkilöstön kehittäminen ja muutostilanteet

Yrittäjäksi kouluttautuminen

Tukea ja valmennusta kansainvälisille työyhteisöille

 • TE-palvelut tarjoaa myös maksullisia tukipalveluja yrityksille, joiden työyhteisö on kansainvälinen. Näitä ovat esimerkiksi kansainvälinen työyhteisö -valmennus yrityksille, joiden henkilöstöön kuuluu eri kansalaisuuksia. 

 • Työpaikkasuomi ja Työpaikkaruotsi -koulutukset taas lisäävät ulkomaalaisten työntekijöiden valmiuksia työskennellä suomen tai ruotsin kielellä omassa ammatissaan.
  Kansainvälisen työyhteisön kehittäminen

 • Lähtömaakoulutus on rekrytoinnin yhteydessä tarjottavaa suomen kielen ja kulttuurin koulutusta, joka alkaa jo rekrytoitavan työntekijän kotimaassa

 • EURES-palvelun kautta voidaan tehdä myös ammattitaidon testausta rekrytoitavan ulkomaalaisen kotimaassa. 
  Eurooppalaisen rekrytoinnin tukipalvelut

Matalan kynnyksen tapoja palkata työntekijä

 • Palkkatuki on oiva tapa palkata työntekijä silloin, kun uusi työntekijä on työtön ja hänen osaamisessaan on puutteita. Vaikka palkkatuki myönnetään ja maksetaan työnantajalle, tuen myöntäminen lähtee aina työttömän työnhakijan palvelutarpeesta.
  Palkkatuki

 • Työkokeilu on nimensä mukaisesti sovittu kokeilu työpaikalla, jossa potentiaalinen tekijä tutustuu ammatteihin ja työympäristöön. Työkokeilu ei ole työsuhde, mutta se toivottavasti johtaa työsuhteeseen. 
  Tarjoa työkokeilumahdollisuus

Lisätietoa

Lisää tietoa koulutuksista ja valmennuksista saat myös työnantaja- ja yritysasiakkaan puhelinpalvelusta. 
Työnantaja- ja yritysasiakkaan puhelinpalvelu

Takaisin