TE-palvelut koronatilanteessa henkilöasiakkaille

Päivitetty 7.8.2020

Sisältö

Asiointi

Miten toimin, jos minut irtisanotaan, jään työttömäksi tai minut lomautetaan?

Miten koronavirustilanne vaikuttaa työttömyysturvaoikeuteeni? 

Voiko verkkopalvelussa päättyneen työnhaun voimassaolon palauttaa voimaan?

Kutsuuko TE-toimisto työnhakijan haastatteluihin koronapandemian aikana?

Mitä muutoksia työttömyysturvaan on tehty koronakriisin myötä?

Katkeaako työnhakuni ja työttömyysturvani, jos koronan vuoksi sovittuja tapaamisia tai osallistumisia peruuntuu? Pitääkö minun ilmoittaa jonnekin peruuntumisesta?

Mitä tapahtuu, jos työkokeiluni tai valmennukseni perutaan koronan takia?

Miten toimin jos TE-toimisto ilmoittaa sinulle työvoimakoulutuksesta?

Voiko työkokeilua tai palkkatukityötä tehdä etänä? 

Miten korona vaikuttaa lyhytkestoisiin opintoihin, joita on voinut suorittaa työttömyysetuutta menettämättä?

Miten toimitaan, jos työttömyysetuudella tuetut omaehtoiset opinnot eivät etene suunnitelman mukaisesti?

Asiointi

Asiointejasi koskevissa asioissa voit olla yhteydessä puhelimitse omaan TE-toimistoosi tai valtakunnalliseen puhelinpalveluun sopiaksesi, kuinka asiassasi edetään. Tarkista kuitenkin ensin, onko kysymykseesi jo vastaus esimerkiksi sähköisessä Oma asiointi -palvelussa. Se on käytössäsi verkossa 24/7.

Toimiessasi TE-toimiston ja terveydenhuoltoviranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti,  työttömyysturvaoikeutesi säilyy ennallaan.

Video-ohjeet ilmoittautumisesta työnhakijaksi Oma asiointi -palvelussa
Ilmoittautuminen työnhakijaksi Oma asiointi -palvelussa (youtube.com, 2:16 min.)

Miten toimin, jos minut irtisanotaan, jään työttömäksi tai minut lomautetaan?

Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänäsi. Se tapahtuu helpoimmin ja nopeimmin verkossa Oma asiointi –palvelussa. 

Voit käynnistää työnhakusi myös puhelimitse soittamalla valtakunnalliseen puhelinpalveluun. Puhelinpalvelussa on kuitenkin ruuhkaa, joten varauduthan odottamaan. 

Jos sinut on lomautettu tuotannollisista ja taloudellisista syistä, sinun ei tarvitse toimittaa lomautustodistusta TE-toimistolle.

Mikäli sinulla ei ole mahdollisuuksia sähköiseen asiointiin, TE-toimistojen toimipaikoista on saatavilla lomakkeita myös tulosteina. Toimipaikkakohtaiset yhteystiedot siitä mistä lomakkeita saa, löytyvät TE-toimistosi verkkosivuilta.

Irtisanomisen kohteeksi joutuvat työntekijät pääsevät jo irtisanomisaikana TE-toimiston muutosturvapalveluihin, joissa on tarjolla tukea työnhakuun sekä uudelleentyöllistymistä tukevia valmennuksia ja koulutuksia.

Lomautetulla on 1.4.2020 alkaen oikeus työttömyysetuuteen yritystoiminnan ja opintojen estämättä. Työttömyysetuuden maksaminen lomautetulle edellyttää jatkossakin, että lomautettu ilmoittautuu työnhakijaksi TE-toimistoon. Lomautetuilla on myös edelleen velvollisuus ottaa vastaan työnantajan tarjoamaa työtä. Lakia sovelletaan lomautettuihin, joiden lomautus on alkanut 16.3.2020 tai sen jälkeen. Lakimuutos on määräaikainen ja voimassa 31.12.2020 asti.

Työnantajan on ilmoitettava lomauttamisesta työntekijälle viimeistään viisi päivää ennen lomautuksen alkua. Myös lomautusta koskevien yhteistoimintaneuvotteluiden kestoa on lyhennetty. Ne voi kestää vähintään viisi päivää. Lakimuutos on määräaikainen ja voimassa 31.12.2020 asti.

Lisäksi työnantaja voi lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa työskentelevän työntekijän samoilla edellytyksillä kuin työntekijän, jolla on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus. Lakimuutos on määräaikainen ja voimassa 1.4.-31.12.2020.

Toukokuun alusta, 1.5.2020, tuli voimaan väliaikainen lakimuutos, jonka mukaan työnhaun alkaessa palvelutarvetta koskeviin kysymyksiin vastaaminen tai työllistymissuunnitelman päivittäminen on vapaaehtoista, myös takautuvasti 16.3.2020 alkaen. Lakimuutos on määräaikainen ja voimassa 31.12.2020 asti.

Lomautetulla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen, jos hän ottaa vastaan yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön muualta kuin omalta työnantajalta. Lakimuutos on määräaikainen ja voimassa 1.8.-31.12.2020. (Jos yli kaksi viikkoa kestävä kokoaikatyö on alkanut viimeistään 31.7.2020, työnhakija menettää oikeutensa työttömyysetuuteen 1.8.2020 alkaen).

Lue lisää

Näin aloitat työnhakusi
Jos sinut lomautetaan
Jos sinut irtisanotaan - muutosturva

Miten koronavirustilanne vaikuttaa työttömyysturvaoikeuteeni?

Toimiessasi TE-toimiston ja terveydenhuoltoviranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti, säilyy työttömyysturvaoikeutesi ennallaan.

Lisätietoja työttömyysturvasta

Voiko verkkopalvelussa päättyneen työnhaun voimassaolon palauttaa voimaan?

TE-toimiston verkkopalvelut on luotu normaalioloihin. Tietojärjestelmien muuttaminen vastaamaan poikkeusoloja kuten koronapandemia-aikaa, ei ole ollut mahdollista riittävän nopeassa aikataulussa.

Lainsäädäntöä on 1.5.2020 muutettu väliaikaisesti siten, että TE-toimisto voi tietyissä verkkopalvelun käyttöön liittyvissä tilanteissa palauttaa työnhaun takautuvasti voimaan 16.3.2020 alkaen. Tällä voi olla vaikutusta myös työttömyysturvaoikeuteesi.

Ota heti yhteyttä TE-toimistoon, jos olet ilmoittautunut työnhakijaksi TE-palvelujen Oma asiointi -palvelussa ja työnhakusi on päättynyt sen vuoksi, ettet ole huomannut antaa palvelutarpeesi arvioimiseksi riittäviä tietoja ja laatia luonnosta työllistymissuunnitelmaksi verkkopalvelussa edellytetyllä tavalla.

Kutsuuko TE-toimisto työnhakijan haastatteluihin koronapandemian aikana?

TE-toimisto voi kutsua työnhakijan ns. määräaikaishaastatteluun mutta haastattelut järjestetään lähtökohtaisesti puhelimitse tai muulla tavoin etäpalveluna. Seuraa TE-toimiston antamia ohjeita.

Lomautettujen ja muiden työttömien määrän voimakkaan kasvun takia lainsäädäntöä on muutettu 1.5.2020 alkaen määräaikaisesti siten, että TE-toimisto voi poiketa haastattelujen normaalista rytmistä. Haastatteluja järjestettäessä otetaan huomioon muun muassa sekä sinun palvelutarpeesi, että TE-toimiston resurssit. Laki on voimassa 31.12.2020 asti.

Mitä muutoksia työttömyysturvaan on tehty koronakriisin myötä?

  •  Ansiopäivärahan maksaminen alkaa ensimmäisestä työttömyyspäivästä ilman viiden päivän korvauksetonta omavastuuaikaa. Muutos koskee niitä henkilöitä, joiden omavastuuaika alkaa 16.3.-31.12.2020.
  • Ansiopäivärahaa voi saada lyhimmillään kolmen kuukauden työskentelyn (13 kalenteriviikkoa) jälkeen. Muutos koskee niitä henkilöitä, joiden työskentelyedellytys ei muuten täyty, joiden työskentelyedellytykseen on laskettu yksi työskentelyviikko ajalta 1.3.2020 jälkeen ja joiden ansiopäivärahan ensimmäinen maksupäivä on viimeistään 31.12.2020. Työssäoloehdon puolittaminen koskee myös yrittäjien perheenjäseniä, joiden työssäoloedellytys laskee 52 viikosta 26 viikkoon.
  • Koronatilanteesta johtuen ansiopäivärahan 300-500 päivän enimmäismaksuaika ei kulu lomautuksen aikana. Muutos koskee sellaisia lomautuksia, jotka ovat alkaneet 16.3.2020 tai sen jälkeen. Ansiopäivärahan enimmäismaksuaika ei kulu muissakaan tilanteissa 1.7.2020 alkaen. Lakimuutos on määräaikainen 31.12.2020 saakka.

Oikeus työttömyysturvaan säilyy poikkeuksellisesti seuraavissa tilanteissa 16.3.-31.12.2020:

  • Henkilö ei ole vastannut TE-toimiston verkkopalvelussa palvelutarpeen arvioimiseen liittyviin kysymyksiin tai laatinut luonnosta työllistymissuunnitelmaksi.
  • Henkilö ei ole toteuttanut TE-toimiston työllistymissuunnitelmaa.
  • Henkilö keskeyttää työllistymistä edistävän palvelun koronaepidemiasta johtuen.
  • Lyhytaikaiset opinnot pitkittyvät yli 6 kuukauden mittaisiksi koronaepidemian vuoksi.

Katkeaako työnhakuni ja työttömyysturvani, jos koronan vuoksi sovittuja tapaamisia tai osallistumisia peruuntuu? Pitääkö minun ilmoittaa jonnekin peruuntumisesta?

Toimiessasi TE-toimiston ja terveydenhuoltoviranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti, työnhakusi ja työttömyysturvaoikeutesi säilyvät ennallaan.

Katso ensin Oma Asiointi -palvelusta, onko sinulle annettu lisäohjeita, tai jätä yhteydenottopyyntö TE-toimistoon, josta otetaan yhteyttä yleensä viiden päivän sisällä. Koronatilanne voi mahdollisesti pidentää yhteydenottoaikaa. 

Mitä tapahtuu, jos työkokeiluni tai valmennukseni perutaan koronan takia?

Jos vallitsevassa tilanteessa ei ole mahdollista järjestää sovittua työkokeilua tai valmennusta, TE-toimisto yhdessä järjestäjän kanssa sopivat keskeyttämisestä, jolloin sinulle ei aiheudu toimenpiteitä eikä seuraamuksia. Osa palveluista (esim. työkokeilu, valmennus) voi olla mahdollista järjestää myös osittain tai kokonaan etänä, jolloin sen katsotaan jatkuvan normaaliin tapaan.

Katso ensin Oma Asiointi -palvelusta, onko sinulle annettu lisäohjeita tai jätä yhteydenottopyyntö TE-toimistoon, josta otetaan yhteyttä yleensä viiden päivän sisällä. Koronatilanne voi mahdollisesti pidentää yhteydenottoaikaa.  

Miten toimin jos TE-toimisto ilmoittaa minulle työvoimakoulutuksesta?

Tarkista mitä ilmoituksessa lukee. Jos kyseessä on tiedote, niin koulutus on lähetetty sinulle vain tiedoksi. Silloin koulutukseen ei ole pakko hakea eikä sinun tarvitse ottaa TE-toimistoon yhteyttä.

Jos ilmoituksessa lukee tarjous, niin TE-toimisto pyytää, että haet koulutukseen. Kun haet koulutukseen, niin TE-toimisto saa siitä automaattisesti tiedon. Jos et aio hakea koulutukseen, niin TE-toimisto lähettää sinulle selvityspyynnön ja sen perusteella selvittää, tuleeko siitä seuraamuksia työttömyysetuuteesi eli karenssi.

Mitä karenssi tarkoittaa?
Työttömän työnhakijan oikeudet ja velvollisuudet

Voiko työkokeilua tai palkkatukityötä tehdä etänä?

Kyllä, jos työ on sellaista, että sitä voidaan tehdä etänäkin. TE-toimisto arvioi tapauskohtaisesti, onko esim. ohjaus järjestettävissä riittävällä tavalla.

Työnantajan vastuulla on selvittää mitä poikkeuksellisen tilanteen varalle on laissa ja alan työehtosopimuksessa sekä toimia terveydenhuoltoviranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti.

Miten korona vaikuttaa lyhytkestoisiin opintoihin, joita on voinut suorittaa työttömyysetuutta menettämättä?

Jos olet opiskellut enintään kuusi kuukautta kestäviä opintoja ja saanut samanaikaisesti työttömyysetuutta etkä saa opintojasi loppuun määräajassa koromapandemian takia, ota yhteyttä TE-toimistoon.

Koronatilanteesta johtuen, työnhakijalla on oikeus työttömyysetuuteen työttömyysturvalaissa tarkoitettujen lyhytkestoisten opintojen estämättä, vaikka opintojen kestoa koskeva kuuden kuukauden enimmäisaika ylittyisi. Määräaikainen lakimuutos on voimassa 1.5.-31.12.2020.

Selvitä oppilaitoksen kanssa, milloin opinnot on mahdollista suorittaa loppuun. Oppilaitoksen muuta selvitystä ei lähtökohtaisesti edellytetä. TE-toimisto voi tämän jälkeen käsitellä asiasi uudelleen.

Jos opintojen viivästyminen johtuu koronapandemiasta, sinulla on lähtökohtaisesti oikeus opiskella nämä opinnot loppuun tämän vuoden aikana menettämättä oikeutta työttömyysetuuteen.

Joissakin tilanteissa työnhakijalle on voitu maksaa työttömyysetuutta opiskelun tukemiseksi. Tämä on eri asia. Nämä tilanteet tunnistat siitä, että olet opintojen alkaessa toimittanut TE-toimistolle oppilaitoksen selvityksen ja TE-toimisto on arvioinut muun muassa koulutustarpeesi. Sinulle on myös yleensä maksettu korotettua työttömyysetuutta. Jos nämä opinnot viivästyvät, ota heti yhteyttä TE-toimistoon lisäohjeiden saamiseksi.

Miten toimitaan, jos työttömyysetuudella tuetut omaehtoiset opinnot eivät etene suunnitelman mukaisesti?

Työttömyysetuudella tuettujen omaehtoisten opintojen 24 tai 48 kuukauden enimmäistukiaikaa voitaisiin jatkaa enintään 31.12.2020 asti, jos opintojen eteneminen on viivästynyt COVID-19-pandemian vuoksi.

Opiskelijan tulee olla yhteydessä oppilaitokseen tai korkeakouluun opintojen vaihtoehtoisista toteuttamistavoista. Opetus ja ohjaus järjestetään mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla, muun muassa etäopiskelua, digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen. Jos opintoja ei pysty suorittamaan tai niiden eteneminen hidastuu, tulee aina ottaa yhteyttä TE-toimistoon.

TE-toimisto voi joustaa opintojen etenemisen seurannassa, jos pätevästä syystä on ilmeistä, että opinnoissa eteneminen on vaikeaa tai mahdotonta asetetussa aikataulussa. Näissä tilanteissa TE-toimisto voi sopia työnhakijan kanssa seurantajakson pidentämisestä. Korkeakouluopintojen osalta on otettava huomioon, että opintojen on lopulta edistyttävä siten, että työnhakija saa tuettavaan opintokokonaisuuteen kuuluvia opintosuorituksia keskimäärin viisi opintopistettä opiskelukuukautta kohti.

Jos opintoja ei voi suorittaa opiskelijasta riippumattomasta syystä, opinnot voi jaksottaa, jolloin henkilö on oikeutettu työttömyysetuuteen, eikä opiskelun tukemisen 24 kuukauden enimmäisaika kulu opiskelujaksojen välisenä aikana. Opintoja ei voi suorittaa opintojaksojen välisenä aikana. Jaksotuksesta sovitaan koulutuksen järjestäjän ja TE-toimiston kanssa.

Opinnot voidaan tässä tilanteessa perustellusta syystä myös tilapäisesti keskeyttää. Opiskelun tukemisen tilapäinen keskeytys ei estä opiskelemasta haluamassaan laajuudessa keskeytyksen aikana. Keskeytyksen aikana ei ole kuitenkaan oikeutta työttömyysetuuteen.

Takaisin