Saamenkielinen aineisto

Be-bálvalusat.fi –siiddut leat ollašuhtton suomagillii, ruoŧagillii ja eaŋgalsgillii.
Te-palvelut.fi -šiijđoh láá olášuttum suomâkielân, ruotâkielân já eŋgâlâškielân.
Te-palvelut.fi –seiddõs lij čõõđtum lääʹddǩiõlle, ruõššǩiõʹlle da eŋŋlõsǩiõʹlle.
Te-palvelut.fi -sivusto on toteutettu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 

 

Dál  čuovvovaš BE-bálvalusaid dieđihančállosat leat fidnemis sámegillii:
Táál čuávuviih TE-palvâlusâi tieđettemčáluseh láá finnimnáál sämikielân:
Tän pooddâst pueʹtti TE-kääzzkõõzzi brosyyr liâ vuäǯǯamnalla säämas:
Tällä hetkellä seuraavat TE-palveluiden esitteet on saatavana saameksi:

Sizz tuâjj-jieʹllma (pdf) (Kiinni työelämään, kolttasaame)

Kiddâ pargoelimân (pdf) (Kiinni työelämään, inarinsaame)

Gitta bargoeallimii (pdf) (Kiinni työelämään, pohjoissaame)

 

BE-doaimmahaga sámegielat áššiiddikšunrávvagat:
TE-toimâttuv sämikielâliih ášástâllâmravvuuh:
TE-konttâr sääʹmǩiõllsaž äʹššeemvuäʹppõõzz liâ:
TE-toimiston saamenkieliset asiointiohjeet:

Earániid dikšun Lappi BE-doaimmahagas

Ä´ššumuš Lappi TJ – konttrest 

Ášástâllâm Laapi PI-toimâttuvvâst

 

kela.fi/saame