Työllisyys- ja työttömyysetuusmäärärahoja jaettiin ELY-keskuksille

Hallitus päätti 19.1.2017 kuluvan vuoden työllisyys- ja työttömyysetuusmäärärahojen alueellisesta jaosta. Vuoden 2017 alusta toteutetaan kaksivuotinen rahoitusuudistus, jossa työttömyysetuuksien käyttömahdollisuutta laajennetaan palkkatuetun työn ja starttirahan rahoitukseen. Rahoitusuudistus koskee työmarkkinatukea, peruspäivärahaa ja ansiosidonnaisen päivärahan perusosaa.

ELY- keskuksille jaettiin yhteensä 612,6 miljoonaa euroa pääosin työvoimakoulutuksen, kotoutumiskoulutuksen ja valmennusten hankintaan, palkkatuettuun työhön, starttirahaan ja työllisyyspoliittisiin avustuksiin seuraavasti:

 • Uusimaa 158,8 miljoonaa euroa
 • Varsinais-Suomi 52,2 miljoonaa euroa
 • Satakunta 24,2 miljoonaa euroa
 • Häme 43,5 miljoonaa euroa
 • Pirkanmaa 59,4 miljoonaa euroa
 • Kaakkois-Suomi 40,2 miljoonaa euroa
 • Etelä-Savo 20,7 miljoonaa euroa
 • Pohjois-Savo 26,9 miljoonaa euroa
 • Pohjois-Karjala 25,7 miljoonaa euroa
 • Keski-Suomi 40,5 miljoonaa euroa
 • Etelä-Pohjanmaa 16,2 miljoonaa euroa
 • Pohjanmaa 20,2 miljoonaa euroa
 • Pohjois-Pohjanmaa 44,1 miljoonaa euroa
 • Kainuu 13,5 miljoonaa euroa
 • Lappi 26,5 miljoonaa euroa

Lisäksi ELY-keskusten käytettävissä on valtionhallintoon työllistämisen menoihin työ- ja elinkeinoministeriöön sekä sosiaali- ja terveysministeriöön varatut 21,6 miljoonaa euroa. Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriön kohdennettavaksi jätettiin työllisyysmäärärahoja 46,2 miljoonaa euroa, josta valtaosa tulee myöhemmin ELY-keskusten käyttöön.

Työllisyysmäärärahat sisältyvät vuoden 2017 talousarvion julkisten työvoima- ja yrityspalvelujen momentille 32.30.51 ja työttömyysetuusmäärärahat momenteille 33.20.50, 33.20.51 ja 33.20.52.

>> Työllisyys- ja työttömyysetuusmäärärahoja jaettiin ELY-keskuksille TEM tiedote 19.1.2017