Valmistelu käynnistyy TE-toimistojen työttömyysturvatehtävien siirtämiseksi työttömyysetuuden maksajille

30.1.2017

Työ- ja elinkeinoministeriö arvioi yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön ja keskeisten työelämän järjestöjen kanssa työryhmän ehdotusta työttömyysturvatehtävien siirtämisestä työttömyysetuuden maksajille. Mahdolliset lainsäädäntömuutokset valmistellaan kevään 2017 aikana.

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti lokakuussa 2016 työryhmän selvittämään, voidaanko TE-toimistoille nykyisin kuuluvat, muun muassa työttömyysturva- ja vuorotteluvapaajärjestelmien toimeenpanoon liittyvät tehtävät siirtää Kansaneläkelaitoksen ja työttömyyskassojen hoidettavaksi.

Työryhmä esitti, että edellä mainitut tehtävät siirretään työttömyysetuuden maksajien hoidettavaksi vuoden 2018 alusta lukien. Työ- ja elinkeinoministeriö arvioi nyt ehdotusta yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön ja keskeisten työelämän järjestöjen kanssa. Asiaa koskeva hallituksen esitys voidaan antaa eduskunnalle syyskuussa 2017.

Työvoimahallinnon uudistaminen työllistymistä tukevaksi on yksi hallituksen kärkihankkeista. TE-toimistojen tehtävän kirkastaminen työnvälitystoiminnaksi sisältyy kärkihankkeen toimenpiteisiin.