Rekrytointikokeilussa pääset näyttämään osaamistasi työnantajalle

23.2.2017

Jos ammatillinen osaamisesi ja työmarkkinavalmiutesi ovat kunnossa, rekrytointikokeilu voi olla juuri sinun tiesi työsuhteeseen. Vuoden alusta mahdolliseksi tulleen rekrytointikokeilun avulla voit osoittaa soveltuvuutesi työtehtävään ja työyhteisöön ennen työsopimuksen tekemistä.  

Rekrytointikokeilu

  • tähtää työsuhteen syntymiseen kokeilun jälkeen, joten se on tarkoitettu tilanteisiin, joissa työnantaja on oikeasti palkkaamassa uusia työntekijöitä. Kysymys voi olla sekä avoimeksi ilmoitetusta työpaikasta että niin sanotusta piilotyöpaikasta, johon työnantaja voi palkata työntekijän sopivan henkilön löytyessä.
  • perustuu vapaaehtoisuuteen. Kokeilun järjestäminen edellyttää, että esität yhdessä kokeilun järjestäjänä toimivan työnantajan kanssa työkokeilun järjestämistä TE-toimistolle. Voit aloittaa kokeilun, kun TE-toimisto on hyväksynyt ja allekirjoittanut sopimuksen.
  • voi kestää samalla kokeilun järjestäjällä enintään kuukauden. Rekrytointikokeiluun osallistumisaika vähennetään koeajan enimmäispituudesta, jos kokeilun järjestäjä palkkaa sinut samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin kokeilun jälkeen.  
  • on vapaaehtoinen palvelu, joten sille ei ole päivittäistä vähimmäiskestoa.

Rekrytointikokeilun aikana saat samaa etuutta kuin työttömänä. Rekrytointikokeilu ei ole työttömyysturvalaissa tarkoitettu työllistymistä edistävä palvelu, joten sen ajalta ei makseta korotettua työttömyysetuutta palveluun osallistumisen perusteella, eikä palvelua voida lukea mukaan työssäolovelvoitteeseen.

Rekrytointikokeilu työllistymistä tukevana palveluna on määräaikainen ja voimassa vuoden 2017 alusta vuoden 2018 loppuun.