Uudet kasvupalvelut mahdollistavat kasvun koko maassa

2.3.2017

Vuonna 2019 toimintansa aloittavat uudet maakunnat ovat täysin uudenlaisia ja itsenäisiä toimijoita. Uusissa maakunnissa yhdistyvät nykyisten TE-toimistojen ja ELYjen sekä maakuntaliittojen tehtävät maakunnallisina kasvupalveluina.

-Nykyiset TE- ja yrityspalvelut yhdistetään uusiksi kasvupalveluiksi. Kyseessä on iso systeeminmuutos: tähän saakka valtiovallan vastuulla olevat palvelut tulevat maakuntien järjestämisvastuulle. Uudistuksen tavoitteena on mahdollistaa nykyistä tehokkaammin kasvu ja elinvoima koko maassa, kertoo elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Kasvupalvelu mahdollistaa henkilöasiakkaille ja yrityksille aiempaa paremman palvelutarjonnan, jossa yhdistyvät kokonaisvaltaisesti osaamiseen, työvoiman hankintaan, investointeihin, kansainvälistymiseen ja rahoitukseen liittyvät palvelut.

-Paikalliselle osaamiselle on vahva tarve. Palvelun tuottajina voivat toimia yksityiset ja julkiset yhtiöt sekä järjestöt. Maakunta huolehtii viranomaistehtävistä, joita ei voida siirtää markkinoille, sanoo oikeus- ja työministeri Jari Lindström.

Uudenmaan kasvupalveluiden osalta tehdään erillisratkaisu, jonka perusteena ovat Uudenmaan ja pääkaupunkiseudun erityispiirteet koko maan kasvun veturina.

Kasvupalvelujen päälinjat säädetään valmisteilla olevassa laissa alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista, joka lähti lausuntokierrokselle maaliskuun alussa.