Hallitus esittää nopeutettua asiantuntijoiden työvoimakoulutusmallia kasvualoille

9.3.2017

Useilla kasvualoilla – kuten esimerkiksi rakennusalalla, meriteollisuudessa ja autoteollisuudessa – on noussut haasteeksi talouden kasvaessa ja työpaikkojen lisääntyessä korkea-asteen asiantuntijoiden löytäminen. Pulaa on niin työnjohtotehtäviin kuin erilaisiin suunnittelu-, kehittämis- ja tutkimustehtäviin soveltuvista osaajista. Tehtävät edellyttävät ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoa.

Hallitus esittää työvoimakoulutusmallia, jolla voidaan vastata kasvavaan työvoiman kysyntään tavanomaista koulutusväylää nopeammin.

Hallitus esittää muutettavaksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettua lakia väliaikaisesti siten, että jo aiemmin korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö voisi hankkia toiseen korkeakoulututkintoon johtavia opintoja työvoimakoulutuksena vuonna 2017. Koulutusohjelmat tulisi saattaa päätökseen vuoden 2019 loppuun mennessä.

Aiemmat opinnot voisi lukea uusissa opinnoissa mahdollisimman laajasti hyväksi siten, että toisen tutkinnon voisi suorittaa enintään kahdessa vuodessa.

Lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan keväällä 2017.