Kesätyöntekijällä samat työehdot kuin muillakin

19.4.2017

Parhaillaan on käsillä se aika vuodesta, jolloin kesäkauden työsopimuksia solmitaan. Työsuojeluviranomainen muistuttaa, että kesätyöntekijöihin pätevät samat työehdot kuin muihinkin työntekijöihin. Lisäksi on tiettyjä erityissäännöksiä, jotka koskevat alle 18-vuotiaita työntekijöitä.

Ennen kesätöiden alkua on syytä tehdä kirjallinen työsopimus, johon kirjataan palkka, työaika, pääasialliset työtehtävät, työsuhteen kesto ja työntekopaikka, sovellettava työehtosopimus, vuosiloman määräytyminen sekä työsuhteen määräaikaisuuden peruste ja mahdollinen koeaika.

Alle 18-vuotiaalle työntekijälle on laissa mainittuja erityissäädöksiä, joiden tarkoitus on suojella nuorta työntekijää. Työhön voidaan ottaa 15 vuotta täyttänyt oppivelvollisuutensa suorittanut henkilö. Tänä vuonna 14 vuotta täyttävä voi tehdä enintään puolet loma-ajastaan kevyttä työtä, josta ei ole haittaa hänen terveydelleen, kehitykselleen tai koulunkäynnilleen. Yötyö on alle 18-vuotiailta kielletty.

Työsuojeluviranomaiset valvovat nuorten kesä- ja kausityöntekijöiden työoloja ja työsuhteen ehtoja.