Työmarkkinatori kehittyy julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteistyönä

5.5.2017

Maaliskuun puolessa välissä lanseeratun beta-version kehittämisessä on käynnissä hyvä pöhinä !

Työmarkkinatori nimellä kulkevan työvoimapalvelujen digitalisoinnin sekä kaikille yhteisiä tietovarantoja tarjoavan täysin uudenlaisen palvelualustan rakentaminen etenee.

Kokeilukäytössä olevan työkalun kehitystyöhön ovat alkukevään aikana antaneet panoksensa työpajojen kautta start up –yrittäjät, kv-toimijat, yritysten ja työnantajien sekä työnhakijoiden ja oppilaitosten edustajat. Ideoita ja palautteita palvelualustan sekä toimijoiden palveluihin ohjaamisesta on saatu jo satoja.

Huhtikuun 21.–23. järjestetyssä Ultrahack-innovaatiokilpailussa (http://www.ultrahack.org/) ohjelmoinnin ammattilaisille, startup yrityksille ja opiskelijoille annettiin haaste kehittää ratkaisuja semanttiseen tiedonhakuun ja koneoppimiseen. Kilpailun taso oli erittäin kova ja toteutetut työkalut olivat sellaisia, että niitä on mahdollista käyttää tulevaisuudessa jopa sellaisenaankin tai tehostamaan muiden palveluiden hakutoimintaa.

Työmarkkinatori esittäytyi kumppani-yrityksiensä kanssa myös 3.-5.5. Helsingissä järjestetyssä Artic 15 –tapahtumassa. Tapahtumaan, joka 2017 on teemalla ”Deal room”, kokoontuu verkostoitumaan joka vuosi pari tuhatta sijoittajaa, startup -yritysten ym. organisaatioiden edustajaa.

Toukokuussa järjestettävässä Työmarkkinatorin työpajassa 12.5. jatketaan pureutumista Työmarkkinatorin hyötyihin sekä sen toiminnallisiin tarpeisiin. Lisäksi keskustellaan miten nyt demona tuotettua hakupalvelua lähdetään käytännössä kehittämään.


Uuden työn ja yrittäjyyden pilotti käyntiin toukokuun lopussa


Suomessa varsinaisten työnvälitykseen liittyvien digitaalisten alustojen hyödyntäminen on vielä vähäistä. Uutta työtä hankitaan kuitenkin yhä enemmän verkon kautta erilaisilta alustoilta ja laskutuspalvelujen kautta. Toukokuun loppupuolella Työmarkkinatorilla käynnistyy Uuden työn ja yrittäjyyden pilotti, jossa työnhakijoille kerrotaan erilaisista työn tekemisen mahdollisuuksista ja tuodaan esiin digitaalisilla alustoilla toimivia palveluntarjoajia ja laskutuspalveluita. Pilotissa seurataan myös työnhakijoiden kokemuksia ja selvitetään muun muassa, luovatko tällaiset työn tekemisen muodot pysyvämmin polkuja palkkatyöhön tai yrittäjäksi.

Marraskuuhun 2017 kestävä pilotti toteutetaan yhdessä kahdeksan mukana olevan palveluntarjoajan kanssa. Mukaan voi ilmoittautua koko pilotin ajan.

Lue lisää:

>> Työmarkkinatori -verkkopalvelu

>> Työmarkkinatori -blogi