Työttömiä kannustetaan entistä aktiivisempaan työnhakuun ja yrittäjyyteen

5.5.2017

Työ- ja elinkeinoministeriössä valmistellaan aktiiviseen työnhakuun liittyviä muutoksia osana kasvupalvelu-uudistusta ja TE-toimistojen tehtävien siirtämistä maakunnille. Tavoitteena on tehostaa työnhakijoiden omatoimista ja aktiivista työnhakua, lisätä alueellista ja ammatillista liikkuvuutta sekä työttömyysetuuden vastikkeellisuutta.

Tarkoitus on ohjata työttömiä työnhakijoita hakemaan töitä aktiivisesti ja omatoimisesti sekä parantamaan omia edellytyksiään työllistyä. Työllisyyttä edistävistä palveluista ei tingitä. Maakunnat saavat kuitenkin valita nykyistä vapaammin tavan, jolla ne sopivat työttömien kanssa heille sopivista palveluista.

Hallituksen esitysluonnos, joka sisältää muun muassa esityksen uudesta julkisia rekrytointi- ja osaamispalveluita koskevasta laista ja työttömyysturvalain muutoksista, lähtee lausuntokierrokselle 5. toukokuuta 2017. Muutosten esitetään tulevan voimaan vuonna 2019.

Lue lisää:

>> Työttömiä kannustetaan entistä aktiivisempaan työnhakuun ja yrittäjyyteen (Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 5.5.2017)
>> Maakuntauudistus (tem.fi)