Työttömien määräaikaishaastatteluja tukevat palveluntuottajat valittu

19.6.2017

Tarjouskilpailu työttömien työnhakijoiden määräaikaishaastatteluja tukevista ostopalveluista kiinnosti yrityksiä. Tarjouskilpailu keräsi yhteensä 211 tarjousta, joita jätti kaikkiaan 75 eri palveluntuottajaa.

Palveluhankintojen taustalla on hallituksen budjettiriihessä 1.9.2016 tekemä päätös tehostaa työvoimapalveluita ja lisätä yksityisten palveluntuottajien käyttöä TE-palveluissa. Yksityisiltä palveluntuottajilta hankitaan määräaikaishaastatteluja täydentäviä ja työllistymiseen tähtääviä palveluja.

Työllistymistä asiakaslähtöisesti ja joustavasti

Uudistuksilla pyritään ehkäisemään pitkäaikaistyöttömyyttä ja edistämään avoimien työpaikkojen täyttymistä. Ostopalvelujen käytön tavoitteena on palveluiden joustavuuden ja asiakaslähtöisyyden lisääminen. Asiakkaan valinnanvapaus lisääntyy palveluntuottajan valinnassa. Ostopalvelujen käytöllä tuetaan lisäksi yksityisten palvelumarkkinoiden kehittymistä, valmistautumista maakuntauudistukseen ja tuleviin kasvupalveluihin.

Työ- ja elinkeinoministeriö kohdensi määräaikaishaastatteluja tukevien ostopalvelun toteuttamiseen yhteensä 5 miljoonaa euroa, joista noin puolet maksetaan palveluntuottajalle työllistymistulosten perusteella. Ulkoisilta palveluntuottajilta hankitaan ensisijaisesti tulosperusteisia, työllistymiseen tähtääviä palveluja. Hankittavan palvelun tavoitteena on asiakkaan työllistyminen, mutta palkkio voidaan maksaa myös muista toimista, jotka edistävät asiakkaan työllistymissuunnitelmassa asetettuja tavoitteita. Asiakkuuden siirtyminen ei poista oikeutta asioida TE-toimistossa.

Valtakunnallinen tulosperusteinen ostopalvelun tarjouspyyntö julkaistiin 9.2.2017, ja tarjousaika päättyi 9.3.2017. Hankintayksikkönä toimi Pirkanmaan ELY-keskus. Jokaiselle ELY-keskuksen alueelle valittiin kolme palveluntuottajaa, lukuun ottamatta Uudenmaan viittä palveluntuottajaa.

Valitut palveluntuottajat alueittain:

Etelä-Pohjanmaa
1. Valmennuskeskus Public
2. Spring House Oy
3. Vimida Oy / VMP Group
Etelä-Savo
1. Arffman Consulting Oy
2. Valmennuskeskus Public
3. VMP Varamiespalvelu/Work Point Mikkeli Oy 
Häme
1. VMP Varamiespalvelu Troupex Oy
2. Arffman Consulting Oy
3. Valmennuskeskus Public
Kainuu
1. Arffman Consulting Oy
2. VMP Varamiespalvelu/ Finnace Oy
3. Cimson Koulutuspalvelut Oy
Kaakkois-Suomi
1. Valmennuskeskus Public
2. Arffman Consulting Oy
3. VMP Group Plaudite Oy
Keski-Suomi
1. Arffman Consulting Oy
2. Valmennuskeskus Public
3. VMP Varamiespalvelu/ Nominent Oy
Lappi
1. Arffman Consulting Oy
2. Valmennuskeskus Public
3. VMP Varamiespalvelu/ Lapin Eurova Oy
Pirkanmaa
1. Valmennuskeskus Public
2. Arffmann Consulting Oy
3. Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK
Pohjanmaa
1. Valmennuskeskus Public
2. Vimida Oy / VMP Group
3. Kokkotyösäätiö sr
Pohjois-Karjala
1. Arffman Consulting Oy
2. Valmennuskeskus Public
3. VMP Varamiespalvelu
Pohjois-Pohjanmaa
1. Valmennuskeskus Public
2. Arffman Consulting Oy
3. VMP Varamiespalvelu/ Finnace Oy
Pohjois-Savo
1. Valmennuskeskus Public
2. Arffman Consulting Oy
3. Spring House Oy
Satakunta
1. Arffman Consulting Oy
2. Valmennuskeskus Public
3. Satakoulutus/ Motive Group Oy
Uusimaa
1. Valmennuskeskus Public
2. Arffmann Consulting Oy
3. Spring House Oy
4. Helsingin Ura-instituutti
5. VMP Varamiespalvelu Bework Oy

Lisätietoja:

Jan Blomberg, yksikön päällikkö, p. 0295 026 552
Kirsi Piispanen, erikoissuunnittelija, p. 0295 020 912

Tutustu myös:

Kysymyksiä ja vastauksia työnhakijoiden haastatteluista (tem.fi)