Asiakastyytyväisyyttä seurataan kyselyillä

7.8.2017

Asiakkaiden tyytyväisyyttä ELY-keskusten, TE-toimistojen ja KEHA-keskuksen palveluihin seurataan säännöllisillä palvelutyytyväisyyskyselyillä. Palautteiden pohjalta tehdään korjaavia toimia.

Tiedonkeruun toteuttaa KEHA-keskus, joka tekee kyselyjä Webropol-työkalulla. Kysely lähetetään sähköpostitse joko osoitteesta palvelutyytyvaisyyskyselyt.keha@ely-keskus.fi tai messages-noreply@webropolsurveys.com.

Kunkin palvelukokonaisuuden osalta tehdään erilliset kyselyt, jotka kohdistetaan asiakkaille palvelutapahtumien jälkeen. Valtakunnallisten tulosten muodostamista varten ELY-keskuskohtaiset tulokset yhdistetään palveluittain. Vuoden 2017 kyselyiden puolivuotistietoja julkaistaan syyskuussa.

TE-toimistojen palvelutyytyväisyys

TE-toimistojen palvelutyytyväisyyttä seurataan henkilöasiakkaille ja työnantaja-asiakkaille suunnatuilla kyselyillä, jotka tehdään neljä kertaa vuodessa. Kyselyjen perusteella TE-toimistojen palveluihin ollaan tyytyväisiä.

Vuonna 2016 työnantajat kokivat, että heitä on palveltu hyvin. Työnantajien tyytyväisyysarvosana oli 4,03 (asteikolla 1-5, täysin eri mieltä – täysin samaa mieltä). Myös työnhakijat kokivat, että palvelu on kokonaisuutena ollut hyvää. Työnhakijoiden keskiarvo oli 3,97.

Vuoden 2017 ensimmäisellä vuosineljänneksellä (tammi-maaliskuu) työnantajat arvioivat palvelun tyytyväisyysarvosanalla 3,99 ja työnhakijat arvosanalla 3,74.

ELY-keskusten palvelutyytyväisyys

ELY-keskusten asiakastyytyväisyystulokset antavat tietoa palvelukokemuksista sekä siitä, miten toimintatapoja on uudistettu edistämällä digitalisaatiota ja sujuvoittamalla palveluita.

Asiakkailta saatujen kokonaistyytyväisyysarvosanojen valtakunnallinen keskiarvo on kaikkien palveluiden osalta 4,03.

KEHA-keskuksen palvelutyytyväisyys

KEHA-keskuksen maksatusyksikön hoitamissa avustus-, etuus- ja korvausasioissa annetun palvelun asiakastyytyväisyys oli vuonna 2016 kokonaistyytyväisyysarvosanaltaan 3,94.