Normaalit lisät kuuluvat myös kesätyöntekijän palkkaan

11.8.2017
Kesätyökausi on lopuillaan ja työsuojeluviranomainen muistuttaa, että kesätyöntekijän kannattaa pyytää töiden loputtua työtodistus ja tarkistaa, että palkka mahdollisine lisineen on laskettu oikein.  Joka kesä tulee ilmi tapauksia, jossa esimerkiksi sunnuntaikorvauksia on jätetty kesätyöntekijöille maksamatta.

Kesätyöntekijöille kertyy normaalisti oikeus vuosilomaan. Ellei työntekijä ole pitänyt ansaitsemaansa lomaa työsuhteensa aikana, lopputilin yhteydessä maksetaan myös lomakorvaus.

Lopputili on maksettava viimeisenä työpäivänä, ellei muusta ole erikseen sovittu esimerkiksi työsopimuksessa tai noudatettavassa työehtosopimuksessa. Palkka on maksettava työntekijän osoittamalle pankkitilille ja palkanmaksun yhteydessä tulee aina antaa myös palkkalaskelma.

Jos kesätöissä ilmenee ongelmia, voi apua pyytää työpaikan luottamusmieheltä tai työsuojeluvaltuutetulta. Jos asia ei työpaikalla selviä, voi kääntyä aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden puoleen.

Työsuojeluviranomaisten valtakunnallinen puhelinneuvonta palvelee numerossa 0295 016 620