TE-palvelutyytyväisyys: Työnhakijoista 50 % pitää määräaikaishaastatteluja hyödyllisenä

Henkilö- ja työnantaja-asiakkaiden tyytyväisyyttä TE-toimistojen palveluihin seurataan säännöllisillä palvelutyytyväisyyskyselyillä neljä kertaa vuodessa.
Viimeisen 12 kk:n aikana (heinäkuu 2016 - kesäkuu 2017) kyselyyn 24 640  vastannutta henkilöasiakasta koki TE-palvelujen olleen kokonaisuutena hyvää (3,93 / asteikolla 1-5, täysin eri mieltä – täysin samaa mieltä). Viimeisen vuosineljänneksen eli huhti-kesäkuun aikana ovat luvut vielä hieman parantuneet eli 3,96 (max 5).

Tyytyväisyysarviot TE-palveluihin kokonaisuutena 4-6/2017, henkilöasiakkaat

Etelä-Pohjanmaan TE            3,97
Etelä-Savon TE                      3,90
Hämeen TE                            3,96
Kaakkois-Suomen TE             4,22
Kainuun TE                             4,39
Keski-Suomen TE                   3,77
Lapin TE                                  4,15
Pirkanmaan TE                        3,79
Pohjanmaan TE                       4,01
Pohjois-Karjalan TE                 4,28
Pohjois-Pohjanmaan TE          4,05
Pohjois-Savon TE                    3,83
Satakunnan TE                        4,16
Uudenmaan TE                        3,80
Varsinais-Suomen TE              4,17                                                  
KOKO MAA                              3,96

Vuoden 2017 alusta työnhakijoita on pyydetty ottamaan kantaa myös paljon esillä olleeseen työllistymistä edistävien suunnitelmien tekemiseen ja hyödyllisyyteen eli nk. määräaikaishaastatteluihin 3 kk:n välein. Vastaajista 28,4% ei kokenut saaneensa hyötyä TE-palvelujen asiantuntijan kanssa käydystä keskustelusta. 21,6% ei ottanut asiaan kantaa ja loput 50%  kokivat haastattelusta olleen hyötyä. Puolen vuoden arvio haastattelun hyödyllisyydestä oli 3,46 (max 5). Arvio on noussut ensimmäisestä vuosineljänneksestä (3,34) toisen vuosineljänneksen aikana (3,57).


Haastattelujen hyödyllisyysarviot alueittain 1-6/2017, henkilöasiakkaat

Etelä-Pohjanmaan TE            3,50
Etelä-Savon TE                       3,60
Hämeen TE                             3,43
Kaakkois-Suomen TE             3,86
Kainuun TE                             3,93
Keski-Suomen TE                   3,26
Lapin TE                                  3,78
Pirkanmaan TE                        3,18
Pohjanmaan TE                       3,51
Pohjois-Karjalan TE                 3,91
Pohjois-Pohjanmaan TE          3,67
Pohjois-Savon TE                    3,32
Satakunnan TE                        3,80
Uudenmaan TE                       3,24
Varsinais-Suomen TE             3,68                                                     
KOKO MAA                             3,46

Työnantaja-asiakkaat ovat 6 kk:n tarkastelujakson aikana kokeneet TE-palvelun olleen hyvää tyytyväisyysarvosanalla 4,02 (max 5). Luku on säilynyt edellisen vuoden tasolla. Kysymykseen, ovatko työnantajat saaneet TE-toimiston kautta riittävästi hyviä hakijoita, oli vastausten keskiarvo 3,15 (max 5).


Työnantajien kokonaistyytyväisyys TE-toimistojen antamaan palveluun 1-6/2017

 

Etelä-Pohjanmaan TE            4,39
Etelä-Savon TE                      3,70
Hämeen TE                            3,83
Kaakkois-Suomen TE             4,00
Kainuun TE                             4,20
Keski-Suomen TE                   3,73
Lapin TE                                  4,18
Pirkanmaan TE                        4,11
Pohjanmaan TE                       4,19
Pohjois-Karjalan TE                 4,30
Pohjois-Pohjanmaan TE          4,29
Pohjois-Savon TE                    3,64
Satakunnan TE                        4,39
Uudenmaan TE                        3,90
Varsinais-Suomen TE              4,03                                                     
KOKO MAA                               4,02


TE-palvelujen kehittämiskohteiksi vastaajat nostivat mm. ammattinimikkeistön ajantasaistamisen/täydentämisen ja verkkopalvelujen sekä sähköisen asioinnin uudistamisen. Näihin kehittämisehdotuksiin on jo tehty toimenpiteitä hallituksen kärkihankkeen ja Työmarkkinatori-palvelun rakentamisen myötä. Palvelun ensimmäinen versio on tavoitteena julkaista vielä vuoden 2017 puolella kehityksen jatkuessa edelleen.