Hallituksen esitys: Tukea työttömille yritystoiminnan aloittamiseen ja alueelliseen liikkuvuuteen

20.9.2017

Hallitus esittää eduskunnalle työttömyysturvalain muuttamista siten, että työtön voisi aloittaa yritystoiminnan ja saada työttömyysetuutta neljältä kuukaudelta yritystoiminnan estämättä.

Nykyisin päätoiminen, yli kaksi viikkoa kestävä työttömänä aloitettu yritystoiminta estää työttömyysetuuden saamisen, joten nyt esitetty muutos helpottaisi yritystoiminnan aloittamista. Jos työtön saa yritystoiminnasta tuloa, se otettaisiin huomioon maksettavan työttömyysetuuden määrässä.

Tukea työn perässä liikkumiseen

Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta laajentaisi myös liikkuvuusavustuksen soveltamisalaa.

Työttömien alueellista liikkuvuutta tuettaisiin maksamalla liikkuvuusavustusta myös osa-aikatyöhön, jonka työaika on keskimäärin alle 18 tuntia viikossa. Lisäksi liikkuvuusavustusta voitaisiin muiden edellytysten täyttyessä maksaa, jos työn aloittaminen edellyttää osallistumista työhön liittyvään koulutukseen. Liikkuvuusavustusta voitaisiin maksaa korotettuna huoltovelvollisuuden ja erityisen pitkien työmatkojen perusteella.

Hallituksen esitys liittyy valtion vuoden 2018 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 

Lue lisää:

Tukea työttömille yritystoiminnan aloittamiseen ja alueelliseen liikkuvuuteen (TEM-tiedote 19.9.2017, tem.fi)