Työnvälityksen pilottien kokemuksia hyödynnetään kasvupalveluissa

29.11.2017

Hallituksen työnvälityksen kärkihankkeen tavoitteena on nopeuttaa työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja edistää osaavan työvoiman saatavuutta. Osana työnvälityksen kärkihanketta on toteutettu 13 työnvälitys- ja yrityspalvelupilottia. Pilotit on suunnattu aloille, joissa on kysyntää työvoimasta. Tulosperusteisten pilottien palveluntuottajina ovat toimineet henkilöstöpalveluyritykset ja muut yksityiset palveluntuottajat. Piloteissa on kehitetty uudenlaisia työnhaun muotoja ja yrityspalvelujen toimintatapoja.


Työ- ja elinkeinoministeriön tilaama toiminta- ja arviointitutkimus seurasi pilottien toteutumista kesästä 2016 syyskuuhun 2017. Tutkimuksen tavoitteena oli tukea TE-toimistoja työnvälityksen tulosperusteisten ostopalvelupilottien toteuttamisessa ja kehittämisessä. Samalla tarkasteltiin, millä edellytyksillä yksityinen palvelu ja palvelutuotanto voidaan liittää osaksi julkisia työvoima- ja yrityspalveluja.


Arvioinnin keskeinen suositus on, että uusien pilottien tulee olla asiakasmääriltään selvästi nykyistä laajempia. Hankkeisiin on saatu riittävästi asiakkaita kokeiluissa, joissa asiakasohjaus on toteutettu systemaattisesti. Riittävän asiakasmäärän saavuttamiseksi ja tuloksellisuuden varmistamiseksi ostopalveluihin ohjaamisessa on tutkimuksen mukaan tarpeen lisätä velvoittavuutta. Tähän asti toteutetut pilotit ovat perustuneet vapaaehtoisuuteen.


Tulevissa kokeiluissa sovitetaan aiempaa paremmin yhteen sekä työvoima- että yrityspalvelu ja huomioidaan eri työmuodot, kuten palkkatyö, yrittäjyys, keikkatyö, kevytyrittäjyys.

Työnvälityksen pilottien kokemuksia hyödynnetään kasvupalveluissa (TEM tiedote 29.11.2017, tem.fi)