Uusi laki helpottamaan matkailulle ja maataloudelle tärkeää kausityötä

14.12.2017

Kausityön tekemistä ja yrityksen sisällä EU-maasta toiseen siirtyvien työntekijöiden liikkuvuutta helpotetaan uudella lainsäädännöllä.

Kausityöntekijöitä ovat tilapäisesti enintään yhdeksäksi kuukaudeksi kolmansista maista tulevat työntekijät, jotka palaavat kotimaahansa kauden päätyttyä. Kausityötä on esimerkiksi maatalouden ja matkailun alalla tehtävä työ, jonka tarve vaihtelee vuodenaikojen mukaan.

Kausityöntekijöitä tulee Suomeen vuosittain alle 15 000, valtaosin maatalouteen alle kolmeksi kuukaudeksi. Kausityölailla täytäntöön pantava EU-direktiivi koskee vain sellaisia työntekijöitä, jotka ovat työsuhteessa. Kausityöntekijöillä ei siten tarkoiteta esimerkiksi metsämarjanpoimijoita. Kausityölain myötä kausityöntekijät pääsevät aiempaa laajemmin kunnalliseen terveydenhuoltoon esimerkiksi työtapaturman tai äkillisen sairastumisen vuoksi.

Yrityksen sisällä liikkuvien työntekijöiden liikkuvuutta sujuvoitetaan

Niin kutsuttu ICT-direktiivi (intra corporate transferees directive) koskee monikansallisen yrityksen palveluksessa olevien henkilöiden siirtymistä Euroopan unionin ulkopuolelta EU-alueelle ja unionin jäsenvaltiosta toiseen saman työnantajan palveluksessa.

ICT-lain myötä toisessa EU-jäsenvaltiossa luvan saaneella henkilöllä on oikeus aloittaa työskentely Suomessa ennen Maahanmuuttoviraston ratkaisua työskentelyoikeudesta. Luvan kesto on korkeintaan kolme vuotta. Suomeen sijoittuneille yrityksille lähetetyt työntekijät ovat avainasemassa ja heidän lupamenettelynsä sujuvuus on siksi tärkeää.

Molemmat lait ovat uusia. Tähän asti kaikki keskeiset maahanmuuttosäännökset on koottu ulkomaalaislakiin. Lait tulevat voimaan 1.1.2018.