Vuodenvaihteen muutoksia työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla

20.12.2017

Vuodenvaihteessa on tulossa voimaan työllisyyden edistämiseen liittyviä lakimuutoksia. Työttömien yrittäjyyttä tuetaan, ja liikkuvuusavustuksen soveltamisalaa laajennetaan:

  • Työtön voi yritystoiminnan aloittaessaan saada työttömyysetuutta neljältä kuukaudelta yritystoiminnan estämättä.
  • Työttömien alueellista liikkuvuutta tuetaan laajentamalla liikkuvuusavustuksen soveltamisalaa työn vastaanottamiseen liittyvään koulutukseen. Lisäksi liikkuvuusavustusta maksetaan jatkossa myös osa-aikatyöhön, jonka työaika on keskimäärin alle 18 tuntia viikossa.

Vastuu tutkintoon johtavasta työvoimakoulutuksesta ja muuntokoulutuksesta siirtyy työ- ja elinkeinoministeriöltä opetus- ja kulttuuriministeriöön. Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa jatkossakin täydennys-, jatko- ja kotoutumiskoulutuksesta. Muutos on osa ammatillisen koulutuksen reformia.

Lue lisää:

Vuodenvaihteen muutoksia työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla (Työ- ja elinkeinoministeriön uutinen 20.12.2017, tem.fi)