Joulukuun 2014 työllisyyskatsaus: 363300 työtöntä työnhakijaa

20.1.2015:

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli joulukuun lopussa 2014 yhteensä 363 300 työtöntä työnhakijaa. Se on 33 400 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Vuoden 2014 aikana työttömiä työnhakijoita oli keskimäärin 325 700, joka oli 31 500 enemmän kuin vuonna 2013. Tiedot ilmenevät TEM:n Työllisyyskatsauksesta.  

Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 6 200 enemmän kuin edellisen vuoden joulukuussa eli yhteensä 50 400. Nuorten työttömyyksistä päättyi ennen kolmen kuukauden työttömyyttä tammi-joulukuussa keskimäärin 68,3 prosenttia, mikä on 6,1 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli 98 500, mikä on 15 800 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 131 300 eli 11 000 enemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.

Koko maassa oli lomautettuna joulukuun 2014 lopussa arviolta 47 000 henkilöä, mikä on lähes 5 000 enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. 

Työnantajien ennakkoilmoitukset tulevista lomautuksista ovat vähentyneet. Arvioiden mukaan 9 100 henkilöä saatetaan lomauttaa lähitulevaisuudessa. Määrä on 3 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoihin joulukuun 2015 aikana 29 800 eli 2 300 enemmän kuin edellisen vuoden joulukuussa. Kaikkiaan TE-toimistoissa oli joulukuussa avoinna 53 500 työpaikkaa, mikä on 5 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen luettavissa palveluissa, mm. palkkatuetussa  työssä, työvoimakoulutuksessa, työkokeilussa ja omaehtoimisessa opiskelussa oli joulukuun lopussa 116 400 henkilöä, mikä on 5 100 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. 

Tilastokeskus: Työttömyysaste 8,8 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan joulukuussa 2014 oli työttömiä 232 000, mikä oli 27 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 8,8 prosenttia eli 0,9 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin.

Työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli joulukuussa 3 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyysaste oli 67,4 prosenttia, mikä oli 0,5 prosenttiyksikköä suurempi kuin edellisen vuoden joulukuussa.  

Tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastoon ja ryhmälomautusten erillisseurantaan, sekä Tilastokeskuksen työvoimatutkimukseen. TEM:n Työnvälitystilaston lähteenä on TE-toimistojen asiakasrekisteri, kun taas Tilastokeskuksen työvoimatutkimus on otostutkimus.

Työllisyyskatsauksen verkkosivusto

Työ- ja elinkeinoministeriön Työllisyyskatsaukselle on tehty oma verkkosivusto, joka avattiin lokakuun työllisyyskatsauksen yhteydessä 25.11.2014.

Verkkosivuston osoite on www.temtyollisyyskatsaus.fi.

Uusi sovellus helpottaa käyttäjiä, jotka voivat muokata  aineistoa helposti omiin käyttötarkoituksiinsa esim. excel-ohjelmassa.

Verkosivuston rinnalla pdf:nä julkaistavaa Työllisyyskatsausta on laajennettu sisällöltään vastaamaan verkkosivuston sisältöjä ja sen ulkoasu on uudistettu. Katsaukseen on lisätty runsaasti tekstiä havainnollistavia kuvioita. Sisällössä myös tasa-arvonäkökulma tuodaan entistä selvemmin esiin. Työllisyyskatsauksen pdf-versio julkaistaan samansisältöisenä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.