TE-toimistojen ja puhelinneuvonnan palveluaikoja täsmennettiin

TE-toimistojen aukioloajat vaihtelevat toimipaikoittain. Aukioloajoista ja puhelinpalveluajoista sekä niiden poikkeuksista päättää alueen TE-toimisto työ- ja elinkeinoministeriön antamien ohjeiden puitteissa. Valtion virastojen  aukioloajoista säädetään asetuksella.

Periaatteet TE-toimiston toimipaikkojen aukiololle:

  • Vähintään yksi TE-toimiston alueen toimipaikka on avoinna käyntiasioinnille ilman ajanvarausta ma-pe klo 9.00-16.00. 
    Toimipaikan tulee sijaita asiakkaiden ja asioinniin kannalta keskeisellä paikalla. 
    Ajanvarauksetta tapahtuvalla käyntiasioinnilla turvataan asiakkaiden työnhaun ja työttömyysturvaetuuden vireillepano tilanteissa, joissa asiakas ei voi käyttää verkkoasiointimahdollisuutta.

  • Alueen TE-toimiston puhelinpalveluita annetaan asiakkaille ma-pe klo 9.00-16.15.

  • Kaikki TE-toimiston toimipaikat ottavat koko aukioloaikansa vastaan asiakirjoja; myös  ne toimipaikat, joissa asiakkaita otetaan vastaan vain ajanvarauksella.

  • Toimipaikkojen aukioloajoissa ja puhelinpalveluajoissa voi olla poikkeuksia mm. juhlapyhien tai henkilöstötilaisuuksien takia. Poikkeuksellinen aukiolo ei saa vaarantaa asiakaspalvelu- ja viranomaistehtäviä.

  • TE-toimistot tiedottavat omilla verkkosivuillaan ja kaikissa toimipaikoissa aukioloajoista, asioinnin edellyttämästä ajanvarauksesta, ilman ajanvarausta tarjottavista palveluista, asiakirjojen jättämisestä ja vaihtoehtoisista asiointitavoista.

Oman TE-toimistosi toimipaikkojen aukioloajat löytyvät paikallisten TE-palvelujen internetsivuilta kohdasta Yhteystiedot
Paikalliset TE-palvelut

Valtakunnallisten puhelinpalvelujen Työlinjan ja Yritys-Suomi-puhelinpalvelun aukioloajat ovat pääsääntöisesti ma-to klo 9-17, pe klo 9-16.15. Tarkat tiedot löytyvät sivulta
Valtakunnalliset puhelinpalvelut