Muutoksia poissaolojen ilmoittamisessa 2015

Työllistymistä edistävän palvelun järjestäjä ilmoittaa palveluun osallistuvan henkilön poissaolopäivistä jatkossa henkilön työttömyysetuuden maksajalle TE-toimiston sijaan.

Poissaoloilmoitus tehdään sellaisista poissaolopäivistä, jolloin henkilön olisi pitänyt osallistua palveluun. TE-toimisto huolehtii siitä, että palvelun järjestäjä saa tiedon maksajasta. Työttömyysetuuden maksaja on työttömyyskassa tai Kela.

Poissaoloista ilmoittaminen koskee seuraavia palveluja:

  • työnhakuvalmennus
  • uravalmennus
  • koulutuskokeilu
  • työkokeilu
  • kuntouttava työtoiminta

Palveluun osallistuva ilmoittaa edelleen poissaoloistaan myös itse työttömyyskassalle tai Kelalle työttömyysetuushakemuksessa. Palveluun osallistuva ilmoittaa poissaoloistaan TE-toimistoon, jos se maksaa harkinnanvaraista kulukorvausta.

Vuonna 2014 alkaneiden palveluiden osalta ilmoitukset tehdään entiseen tapaan TE-toimistoon.

Palvelun järjestäjän poissaoloilmoitus työttömyyskassalle:

Palvelun järjestäjä ilmoittaa poissaoloista työttömyyskassalle Työttömyyskassojen yhteisjärjestö ry:n lomakkeella. Lomake on verkossa otsikon Viranomaislomakkeet alla 
www.tyj.fi/fin/materiaali/lomakkeet/

Poissaoloilmoitus lähetetään siihen työttömyyskassaan, jonka jäsen osallistuja on. 
Työttömyyskassojen yhteystiedot

Palvelun järjestäjän poissaoloilmoitus Kelalle

Poissaolot ilmoitetaan lomakkeella TT3 – ilmoitus poissaolosta. Lomake löytyy verkosta
www.kela.fi/lomakkeet hakusanalla TT3 tai otsikon Työttömät alta. Lomake postitetaan osoitteeseen Kela, PL 22, 00232 Helsinki.

Palvelun keskeyttäminen poissaolojen perusteella

Palvelun järjestäjä ilmoittaa sellaisista poissaoloista, jotka voivat johtaa valmennuksen tai kokeilun keskeyttämiseen, työttömyysetuuden maksajan lisäksi myös TE-toimistoon. Näissä tilanteissa käytetään lomaketta TEM6.91.